กรมสตรี เปิดหลักสูตร ‘บัสเลอร์’ สร้างอาชีพคนเปราะบาง 5 จว.ใต้

นางจินตนา จันทร์บำรุง

กรมสตรี เปิดหลักสูตร ‘บัสเลอร์’ สร้างอาชีพคนเปราะบาง 5 จว.ใต้

นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยภายหลังประชุมหารือหลักสูตรบัสเลอร์ (Butler) เพื่อการประกอบอาชีพ ว่า สค.ได้ทดลองการเปิดหลักสูตรฝึกอาชีพใหม่ คืออาชีพบัสเลอร์ เพื่อหวังยกระดับอาชีพบริการ ให้สามารถผสานมาตรฐานวิชาชีพกับธุรกิจท้องถิ่น โดยเตรียมเปิดให้ผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ม.6 และต้องอยู่ใน 5 จังหวัดใต้คือ สงขลา, ยะลา, ปัตตานี, นราธิวาส และสตูล ในโครงการดืองันฮาตี ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและผู้มีรายได้น้อยของ พม.ให้มาสมัครเร็วๆ นี้ โดยรุ่นแรกจะเปิดรับเพียงจำนวน 15 คน

อธิบดี สค. กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ ต้องการคนที่ยากลำบาก แต่มีใจรัก มีความพร้อมทำงานบริการ และต้องมีทักษะทางภาษามาเรียนรู้ในโครการ ภายใต้หลักสูตร 60 ชั่วโมง ที่มีเรียนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ซึ่ง สค.ได้รับการสนับสนุจากภาคเอกชน ทั้งตัวผู้ฝึกสอนและสถานที่ อย่างไรก็ตาม จากการสอบถามภาคเอกชนที่ดูแลงานด้านนี้ พบว่าอาชีพบัสเลอร์กำลังเป็นที่นิยมในต่างประเทศ ทั้งงานในโรงแรม และงานที่จ้างพิเศษดูแลครอบครัวและตัวบุคคล อย่างฝั่งตะวันออกกลาง พบว่าต้องการบัสเลอร์คนไทยจำนวนมาก เนื่องจากคนไทยอัธยาศัยดี ฉะนั้นเชื่อว่าผู้ผ่านการฝึกอบรมแล้ว จะมีอาชีพรองรับแน่นอนทั้งในและต่างประเทศ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon