กรมสตรีฯ ชวน ปชช.แสดงความเห็น กม.ค้าประเวณี ควรไปทางไหน

นางจินตนา จันทร์บำรุง

กรมสตรีฯ ชวน ปชช.แสดงความเห็น กม.ค้าประเวณี ควรไปทางไหน

นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (พม.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า ตามที่ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.2539 บังคับใช้มาถึงปัจจุบัน เป็นโอกาสทบทวนกฎหมายให้ทันต่อสถานการณ์ สค.จึงเปิดรับฟังความคิดเห็นในหัวข้อ “การค้าประเวณีในประเทศไทยควรไปในทิศทางไหนดี” เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ ระหว่างวันที่ 6 กันยายนถึง 5 ตุลาคม 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ ดย.www.dwf.go.th และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา www.law.go.th เบื้องต้นคาดว่าเดือนธันวาคมนี้ จะเห็นทิศทางว่ากฎหมายค้าประเวณีใหม่เป็นไปในรูปแบบใด

อธิบดี สค. กล่าวอีกว่า ในปีงบประมาณ 2562 สค.เคยให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ศึกษาทบทวนข้อกฎหมายดังกล่าว โดยได้ศึกษาเปรียบเทียบข้อกฎหมายในต่างประเทศ ได้ข้อสรุปเสนอให้ยกเลิกการห้ามค้าประเวณี แล้วเปิดลงทะเบียนเซ็กซ์เวิร์กเกอร์ถูกกฎหมาย แต่ต้องกำกับดูแล เช่น กำหนดอายุขั้นต่ำ แต่ก็ถูกคัดค้านจากกลุ่มเซ็กซ์เวิร์กเกอร์เอง ที่ห่วงว่าการลงทะเบียนเสมือนการตีตรา เพราะในอนาคตเขาอาจเลิกอาชีพนี้ก็ได้ ขณะเดียวกันอีกด้านก็มองว่าไทยเป็นเมืองพุทธ ไม่ควรเปิดให้มีการค้าประเวณีถูกกฎหมาย และควรลงโทษ สค.จึงไม่ได้นำข้อศึกษามายกร่างกฎหมาย ฉะนั้นการรับฟังเสียงครั้งนี้จึงเป็นก้าวสำคัญขับเคลื่อนเป็นกฎหมายใหม่ต่อไป

อย่างไรก็ตาม ระหว่างนี้ สค.พยายามผลักดันเรื่องสวัสดิการและการคุ้มครองแรงงานให้กลุ่มเซ็กซ์เวิร์กเกอร์ช่วงโควิด-19 ตั้งแต่การจัดฝึกอาชีพ การเข้าถึงระบบมาตรา 40 แม้ไม่มีสัญญาจ้างงาน ตลอดจนการเข้าถึงการปรึกษาและตรวจรักษาทั้งสุขภาพจิตและกาย ตามที่กลุ่มเซ็กเวิร์กเกอร์ได้เรียกร้องมา ขณะที่งานศึกษาหลายชิ้นประมาณการณ์ว่าเซ็กซ์เวิร์กเกอร์ในประเทศไทยมี 2 แสนกว่าคนทั่วประเทศ

สำหรับแบบประเมินผลสัมฤทธิกฎหมายค้าประเวณี แบ่งเป็น 5 ส่วน 27 ข้อ ยกตัวอย่างคำถามที่ 8 ถามว่าหากไม่สามารถป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีได้อย่างเด็ดขาด รัฐควรจัดการกับปัญหาค้าประเวณีอย่างไร โดยมีคำตอบให้เลือกและตอบได้มากกว่า 1 ข้อ เช่น กำหนดค้าประเวณีเป็นวาระชาติ, กำหนดให้มีค้าประเวณีโดยเสรี ทั้งแบบให้อิสระไปเลย กับมีการควบคุม, ขึ้นทะเบียนผู้ค่าประเวณี เพื่อรัฐจะได้คุ้มครองดูแล, ให้อาชีพค้าประเวณีมีสิทธิต่างๆ ในระบบประกันสังคม, ให้ยกเลิกกฎหมายเอาผิดค้าประเวณี เป็นต้น

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon