ภาพรวมพลังความร่วมมือต่อสู้ ‘โควิด-19’

สู้โควิด-19

ภาพรวมพลังความร่วมมือต่อสู้ ‘โควิด-19’

ภาพ 1 ภาพ แทนคำเป็นล้านคำ และสามารถบันทึกประวัติศาสตร์ในช่วงเวลานั้นๆได้ เฉกเช่นในยุคโควิด ที่เป็นมหาวิกฤตไปทั่วประเทศไทย และทั่วโลก

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) และ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  จัดการประกวดภาพถ่ายภายใต้ “โครงการศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก #3” ในหัวข้อ “ร้อยพลังไทย สู้ภัยโควิด” Set 3

  นางเกษร กำเนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้พิจารณาผลงานสร้างสรรค์ที่ส่งเข้ามา 3,960 ภาพ และตัดสินให้เหลือ 100 ภาพ โดยผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเงินค่าตอบแทนการสร้างสรรค์ผลงาน ภาพละ 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร  และผลงาน ทั้ง 100 ภาพ จะเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และจะนำมาเผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย สื่อออนไลน์ เว็บไซต์ และจัดนิทรรศการที่หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินด้วย

ผลงานทั้งหมดล้วนเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์เหตุการณ์สำคัญของโลกในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  แต่ละภาพมีคุณค่า ทางด้านจิตใจ แสดงให้เห็นถึงความรัก ความเอื้ออาทรความช่วยเหลือของคนไทย จากทั้งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งมีการร้อยเรียงเรื่องราวแห่งความร่วมมือทางด้านสาธารณสุขในการเอาชนะโรคโควิด-19  อาทิ การบริหารจัดการและรับมือในเหตุการณ์ต่างๆ ของบุคลากรด่านหน้า การให้บริการฉีดวัคซีนการตรวจค้นหาเชื้อ การทำความสะอาด ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในสถานที่ต่างๆ การนำสิ่งของไปมอบให้ผู้ประสบภัย ความร่วมมือในภาคประชาชนและในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง การดูแลทำศพผู้เสียชีวิต บรรยากาศศูนย์ฉีดวัคซีน เป็นต้น ในเบื้องต้น มีการนำเสนอทั้ง 100 ภาพ ผ่าน เฟสบุ๊ก สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย

สู้โควิด-19
สู้โควิด-19
สู้โควิด-19

สู้โควิด-19
สู้โควิด-19
สู้โควิด-19
สู้โควิด-19

สู้โควิด-19

บันทึกประวัติศาสตร์รวมพลังความร่วมมือต่อสู้โควิด-19

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon