ครั้งแรก!! สติ๊กเกอร์ไลน์ ‘ภาษามือ’ รายได้ช่วยคนหูหนวก

เมื่อวันที่ 4 เมษายน ที่บริเวณลานสแควร์บี ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดตัวสติ๊กเกอร์ไลน์ภาษามือไทย “น้อง Sign & Finger” ภายใต้โครงการสื่อสร้างสรรค์ : การตระหนักรู้ด้วยสติ๊กเกอร์ไลน์ภาษามือไทย ว่า จากข้อมูลการออกบัตรประจำตัวคนพิการ ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) พบว่า ปัจจุบันมีคนพิการจำนวนทั้งสิ้น 1,567,751 คน เป็นคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย จำนวน 278,664 คน หริอคิดเป็นร้อยละ 17.78 ทั้งนี้ คนพิการดังกล่าวมีข้อจำกัดเรื่องการสื่อสารอันเป็นอุปสรรคในการเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร บริการทางสังคม จำเป็นต้องสื่อสารด้วยภาษามือ โดยมีล่ามภาษามือเป็นสื่อกลางในการเรียนรู้ การเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร และบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตประจำวัน

พล.ต.อ.อดุลย์กล่าวอีกว่า ปัจจุบันแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือไลน์เป็นที่นิยมแพร่หลายในทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย ด้วยการสนทนาด้วยตัวอักษร เสียงพูด รวมทั้งสติ๊กเกอร์ไลน์ที่สามารถสื่อสาร แสดงอารมณ์ และความรู้สึก บอกเล่ากิจกรรมผ่านภาพหรือตัวการ์ตูนต่างๆ ดังนั้น เพื่อให้คนพิการทางการได้ยินและบุคคลทั่วไปได้ใช้แอพพลิเคชั่นดังกล่าวเพื่อเป็นช่องทางติดต่อสื่อสาร รวมถึงสื่อสารสังคมให้ได้เรียนรู้ภาษามือไทย สามารถสื่อสารกับคนพิการทางการได้ยินได้ พก.จึงได้ร่วมกับสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทยจัดทำโครงการนี้ จัดจำหน่ายในราคา 32 บาท โดยจะนำรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่าย นำไปช่วยการผ่าตัดประสาทหูเทียมบริจาคให้กับสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย ในการช่วยเหลือเด็กหูหนวกในการผ่าตัดประสาทหูเทียม ซึ่งจะเป็นการช่วยให้เด็กหูหนวกสามารถกลับมาได้ยินและสื่อสารได้อีกครั้ง

S__15417395

S__15417396

S__15417397

S__15417398

S__15417399

S__15417400

S__15417401

S__15417402

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon