Esri ร่วมกับเทศบาลนครนนทบุรี ชู GIS พัฒนาสมาร์ทซิตี้ “นครนนท์ 4.0”

บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้าน Location Intelligence ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ GIS แบบครบวงจร นำโดยนางสาวแสงเดือน อัศวธีระนันท์ ผู้จัดการฝ่ายขายอาวุโส (ที่สามจากซ้าย) พร้อมทีมนักพัฒนาซอฟแวร์และโซลูชัน เข้าร่วมแสดงความยินดีและถ่ายทอดความรู้การใช้งานเทคโนโลยี GIS เพื่อการพัฒนานครนนทบุรีสู่การเป็นสมาร์ทซิตี้ ในงานสัมมนาและชมนิทรรศการ “นครนนท์ 4.0 โครงการจ้างเหมาการให้บริการประชาชนด้วยระบบภูมิสารสนเทศผ่านระบบอินเตอร์เน็ต” โดยมี นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี (ที่สามจากขวา) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายธนพงศ์ ธนเดชากุล รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี (ที่สองจากขวา) นายประสิทธิพงศ์ ดีวาจิน รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี (ที่สองจากซ้าย) นายวรวุฒิ ศรีนนท์ รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี (ขวาสุด) นางจันทร์เพ็ญ เจนกิจณรงค์ ปลัดเทศบาลนครนนทบุรี (ซ้ายสุด) ณ สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

งานสัมนนาและชมนิทรรศการ “นครนนท์ 4.0 โครงการจ้างเหมาการให้บริการประชาชนด้วยระบบภูมิสารสนเทศผ่านระบบอินเตอร์เน็ต” ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เป็นการเปิดตัวโครงการใหม่เพื่อการพัฒนาเมืองนครนนทบุรีสู่ความเป็นสมาร์ทซิตี้ ด้วยการใช้ระบบแผนที่สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการบูรณาการของข้อมูลเชิงพื้นที่ ช่วยในการวิเคราะห์และตัดสินใจในการแก้ปัญหาของประชาชน มีหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องสามารถให้ความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว สามารถระบุพิกัดบนแผนที่ พร้อมแจกจ่ายงานให้หน่วยงานต่างๆ และรายงานผลกลับไปยังผู้แจ้งเหตุได้อีกด้วย ประชาชนทั่วไปสามารถแจ้งเหตุร้องเรียนต่างๆ ผ่าน application หรือ website บนสมาร์ทโฟนและแท็ปเล็ต ซึ่งจะถูกส่งต่อข้อมูลมาที่เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บัญชาการในการกระจายงานและติดตามผ่าน dashboard ซึ่งงานทั้งหมดแบ่งเป็น 6 ระบบงาน ได้แก่ ระบบแจ้งปัญหาเรื่องร้องเรียน ระบบสวัสดิการและสังคม ระบบสาธารณสุข ระบบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระบบงานติดตามโครงการ ระบบบูรณาการข้อมูลและ ArcGIS Platform โดยระบบทั้งหมดนี้ได้รับการพัฒนาจากบริษัท อีเอสอาร์ไอ ในการนำซอฟแวร์ ArcGIS มาใช้วิเคราะห์ข้อมูลและตอบคำถามด้าน location ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการนำประโยชน์จากการใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนในยุคดิจิทัล

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image