กลุ่มผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม 7 รายเข้าพบทีโอที แสดงความจำนงร่วมเช่าท่อร้อยสายลงใต้ดิน ในราคาที่เหมาะสม

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม กลุ่มผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม 7 รายเข้าพบทีโอที แสดงความจำนงร่วมเช่าท่อร้อยสายลงใต้ดิน ในราคาที่เหมาะสม หวัง ทีโอทีลดราคาค่าเช่าท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินแก่กลุ่มผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม 7 ราย โดยทุกรายมีมติร่วมเช่าโครงข่ายท่อร้อยสายสื่อสารในราคาที่สมเหตุสมผล เพื่อสนับสนุนโครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดินจัดระเบียบเมืองให้สวยงามตามนโยบายรัฐบาล ในเส้นทางดำเนินการรื้อสายและถอนเสาไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) พร้อมจัดระเบียบสายสื่อสารใหม่นอกเส้นทางรื้อถอนเพื่อความปลอดภัยเป็นระเบียบและปรับปรุงทัศนียภาพ ในขณะที่ทีโอทีมีโครงสร้างท่อร้อยสายอยู่ทั่วพื้นที่ กทม. ราว 2,500 กิโลเมตร เชื่อมั่นช่วยลดภาระประเทศ ไม่เกิดการลงทุนซ้ำซ้อน สร้างประโยชน์ต่อภาพรวม เป็นธรรมกับผู้ประกอบการทุกราย รวมทั้งไม่กีดกันการแข่งขันทางการค้า

ดร. มนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ทีโอที ยินดีสนับสนุนโครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน เพื่อจัดระเบียบเมืองให้สวยงามตามนโยบายรัฐบาล อันจะทำให้เกิดความปลอดภัย เป็นระเบียบ และปรับปรุงทัศนียภาพ โดยในส่วนของทีโอทีเอง ยืนยันว่ามีศักยภาพและความพร้อมอย่างเต็มที่ในการให้บริการเช่าท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินอย่างเต็มที่ ทั้งนี้หลังจากที่ทั้ง 7 รายได้เข้าพบ ก็จะมีการตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาอัตราค่าเช่าที่เหมาะสมและแจ้งต่อกลุ่มผู้ประกอบการต่อไป”

โดยกลุ่มผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม ทั้ง 7 ราย ประกอบด้วย บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) โดย นายธีรรัตน์ ปัณฑรสูตร กรรมการผู้จัดการ, บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด โดย นายนฤพนธ์ รัตนสมาหาร ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานรัฐกิจสัมพันธ์, บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) โดย นายพิสิฐ ตันติโรจนกิจการ รองกรรมการผู้จัดการ, บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด (ยูไอเอช) โดย นายสันติ เมธาวิกุล กรรมการผู้จัดการ, บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) โดย นายวินัย ไพบูลย์กุลวงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการโครงข่าย, บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) โดย นายวทัญญู แผ้วชนะ ที่ปรึกษาฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด โดย นายวีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจสัมพันธ์และองค์กร ร่วมกันกล่าวว่า “เราต่างตระหนักถึงความรับผิดชอบในการมีส่วนร่วมพัฒนาทัศนียภาพเมืองให้สวยงามตามนโยบายของรัฐบาล โดยจะให้ความร่วมมือนำสายสื่อสารลงใต้ดินตามแนวเส้นทางที่ กฟน. และ กฟภ. มีแผนดำเนินการรื้อสายและถอนเสาไฟฟ้า โดยทั้ง 7 บริษัทฯ ประสงค์จะเช่าท่อร้อยสายของทีโอที เพราะเป็นการนำโครงสร้างพื้นฐานของหน่วยงานรัฐที่มีพร้อมอยู่แล้วมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีความโปร่งใสในการอนุญาตให้ใช้งานแก่ผู้ประกอบการทุกรายร่วมกัน ซึ่งจะสร้างความเท่าเทียมในการแข่งขันของผู้ประกอบการทุกราย ดังนั้นถ้าทีโอทีลดราคาค่าเช่าลงมาในระดับที่เหมาะสมย่อมจะเกิดผลดีต่อภาพรวมอุตสาหกรรม เพราะหากค่าใช้บริการท่อร้อยสายสูงเกินควรจะเป็นภาระต้นทุนที่ผู้ประกอบการจะประสบปัญหาในการประกอบกิจการต่อไป และอาจส่งผลกระทบต่อราคาค่าใช้บริการในภาพรวมอีกด้วย ซึ่งการเข้าพบทีโอที ในวันนี้ ก็เป็นไปเพื่อเจรจากับทีโอทีเกี่ยวกับเงื่อนไขอัตราค่าเช่าดังกล่าว”

นอกจากนี้ กลุ่มผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม 7 ราย ยังได้ร่วมศึกษาหาแนวทางการจัดระเบียบสายสื่อสารให้เป็นระเบียบร่วมกันต่อไป ซึ่งจะคาดว่าจะมีการสรุปรูปแบบชัดเจนและทดลองจัดระเบียบสายสื่อสารเร็วๆ นี้ โดยจะคำนึงถึงการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในเรื่องทัศนียภาพ ความปลอดภัย รวมถึงสนองตอบต่อการขับเคลื่อนนโยบายในการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image