LINE และสถาบันวัคซีนนานาชาติ ร่วมมือส่งเสริมความสำคัญของวัคซีน

ไลน์ พลัส คอร์ปอเรชั่น บริษัทในเครือของ LINE Corporation ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในประเทศเกาหลี ประกาศว่า บริษัทได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงกับสถาบันวัคซีนนานาชาติ (International Vaccine Institute : IVI) เพื่อต่อยอดการใช้งานของ LINE ในฐานะโมบายล์แพลตฟอร์มระดับโลก ในการส่งเสริมการใช้วัคซีนและเพิ่มอัตราการสร้างภูมิคุ้มกันทั่วโลกเพื่อสร้างผลกระทบอย่างแท้จริงต่อชีวิตของผู้คน

ในระยะแรก LINE จะมอบบัญชีเป็นทางการ (Official Account – OA) ให้แก่ IVI เพื่อให้ผู้ใช้ LINE ได้เข้าถึงข้อมูลที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับโรคติดต่อและประโยชน์ของวัคซีน บัญชีทางการของ LINE จะให้บริการในภาษาอินโดนีเซีย ไทย และอังกฤษ โดยจะเริ่มใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน เพื่อให้ทันกับสัปดาห์แห่งการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโลก (World Immunization Week) ที่จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 24-30 เมษายน เพื่อส่งเสริมการใช้วัคซีนในการป้องกันประชาชนทุกกลุ่มอายุจากโรคภัยต่างๆ

ผู้ใช้งาน LINE สามารถรับข้อมูลที่น่าเชื่อถือจาก LINE เกี่ยวกับวัคซีนและสาธารณสุขจากบัญชีอย่างเป็นทางการของ IVI (ID: ivi_th)

นอกจากจะให้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือและทันต่อเหตุการณ์เกี่ยวกับวิสัยทัศน์และโปรแกรมต่างๆ ขององค์กรในการต่อสู้กับโรคติดต่อแล้ว IVI เข้าถึงผู้ใช้งาน LINE ผ่านแคมเปญโซเชียลมีเดียที่ทันต่อเหตุการณ์และอยู่ในความสนใจของสังคม เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงวัคซีนและความเท่าเทียมกันในการเข้ารับบริการทางสุขภาพ สำหรับสัปดาห์แห่งการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโลก บัญชีไลน์อย่างเป็นทางการของ IVI จะนำเสนอวิดีโอแมสเสจจากทูตสันถวไมตรีของ IVI มร.เฮนรี่ ที่จะมาอธิบายถึงบทบาทของวัคซีนในการช่วยบรรลุเป้าหมายระดับโลกขององค์การสหประชาชาติ เช่น การต่อสู้กับความยากจน การส่งเสริมความเท่าเทียม และการสร้างชุมชนที่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

Advertisement

นอกจากนี้ สติ๊กเกอร์เซตจาก LINE FRIENDS’ BT21 สำหรับ IVI ในชุดที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ/การแพทย์ จะออกภายในครึ่งปีแรกนี้ รายได้จากการจำหน่ายสติ๊กเกอร์จะนำไปสมทบทุนโปรแกรมการสร้างภูมิคุ้มกันของของ IVI ซึ่งมุ่งพัฒนาสุขภาพของเด็กทั่วโลก รวมถึงเด็กในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภูมิภาคที่เป็นตลาดหลักแห่งหนึ่งของ LINE

ทั้งนี้ IVI เป็นองค์กรนานาชาติที่ไม่แสวงหาผลกำไร โดยมีสำนักงานใหญ่ ณ กรุงโซล มีพันธกิจหลักในการวิจัย พัฒนา และส่งมอบวัคซีน โดย IVI พัฒนาและส่งมอบเทคโนโลยีของวัคซีนอหิวาตกโรคที่มีราคาถูก ดำเนินการเข้าสู่ระยะที่สามของการวิจัยทางคลินิกของวัคซีนไทฟอยด์ และเมื่อไม่นานมานี้ประกาศว่าจะทำการวิจัยทางคลินิกในระยะที่ 1/2 สำหรับวัคซีนโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่

ด้วยภารกิจ “Closing the Distance” LINE ช่วยให้ผู้คนเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้น และดำเนินการต่างๆ ในการป้องกันโรคระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ความร่วมมือกับ IVI ในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตามภารกิจของเรา โดยใช้ทรัพยากรและบริการที่มีอยู่เพื่อช่วยเหลือผู้คนและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image