วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562
หน้าแรก ในประเทศ ตาชั่งพันดาว

ตาชั่งพันดาว

ตาชั่งพันดาว 18มี.ค.62 : โดย ทรงกลด

⦁...“ตำรวจจึงต้องสำนึกในเกียรติ สงวนเกียรติ มีความสังวรระวังที่จะไม่ใช้อำนาจในทางที่มิควร หรือเกินกว่าเหตุจำเป็น ต้องวางตนให้เป็นตำรวจที่มีจิตใจสูง มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่และเป็นมิตรที่ดีต่อปร...

ตาชั่งพันดาว 11มี.ค.62 : โดย ก้าวสกัด

⦁...“ถ้าดีกว่าเรา สูงกว่าเรา ก็ให้เคารพบูชาเชื่อฟัง ถ้าเสมอกันก็ให้รักใคร่กลมเกลียวกัน ถ้าอยู่ในฐานะที่ต่ำกว่าเรา ก็ให้เมตตาสงสาร” สารธรรมมงคล ท่านพุทธทาสภิกขุ สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี...⦁ ...

ตาชั่งพันดาว 4 มี.ค.62 : โดย ไตร27

  ⦁...“บุคคลที่ทนในสิ่งที่คนอื่นทนได้ยาก ทำในสิ่งที่คนอื่นทำได้ยาก บุคคลนั้นจะเข้าถึงความสำเร็จของชีวิต ความอดทน ความขมขื่น จะเกิดขึ้นในเบื้องต้นขอ...

ตาชั่งพันดาว 25ก.พ.62 : โดย ทรงกลด

⦁...“ความจริง กฎหมายเป็นเพียงเครื่องมือสำหรับกำหนดความถูก เพื่ออาศัยเป็นหลักวินิจฉัยในการอำนวยความยุติธรรม หาใช่ปัจจัยสำคัญสิ่งเดียวในการให้ความยุติธร...

ตาชั่งพันดาว 18ก.พ.62 : โดย ก้าวสกัด

⦁...“การทำความชั่ว..ไม่ใช่ของธรรมดา เพราะเราต้องทำมันจึงจะชั่ว ถ้าไม่ทำ มันก็ไม่เกิด ความชั่วจึงเป็นสิ่งที่ผิดธรรมชาติ!” คำคม ธรรมะ จรรโลงจิตใจ จาก ท่...

ตาชั่งพันดาว 11ก.พ.62 : โดย ไตร27

0...“งานราชการนั้น คืองานของแผ่นดิน มีผลเกี่ยวเนื่องโดยตรงถึงประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนทุกคน ดังนั้น ข้าราชการผู้ปฏิบัติบริหารงานของแผ่นดิน จึงต้...

ตาชั่งพันดาว : 4 กุมภาพันธ์ 2562 : ทรงกลด

⦁...“ตำรวจจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องฝึกตนให้มีความหนักแน่น ทั้งในกาย ในวาจา และสำคัญที่สุดคือในความคิดจิตใจ นายตำรวจทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับบัญ...

ตาชั่งพันดาว 28ม.ค.62 : โดย ก้าวสกัด

⦁...“การจะทำงานให้มีประสิทธิผล และให้ดำเนินไปโดยราบรื่นนั้น จำเป็นอย่างยิ่งจะต้องทำด้วยความรับผิดชอบอย่างสูง ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง ไม่บิดเบือนจุดประส...

ตาชั่งพันดาว 21ม.ค.62 : โดย ไตร27

⦁...“เหนื่อยกาย ต้องอดทน เหนื่อยกับคน ต้องทำใจ เหนื่อยกับงาน ให้เพียรไว้ เหนื่อยหัวใจ ให้ปล่อยวาง” คติคนทำงานสัปดาห์นี้เพื่อให้มีกำลังใจต่อสู้อุปสรรคใ...

ตาชั่งพันดาว 14ม.ค.62 : โดย ทรงกลด

⦁...“เราจะต้องทำดี ชนิดที่ว่าไม่บ้าดี ไม่หลงดี ไม่เมาดี แล้วไม่อวดดี” คมคำธรรมะ จากจดหมายเหตุพุทธทาส ยกมาเตือนใจในยุคที่คนดังคนเด่นคนดีแยกยาก คนดีจอมป...

ตาชั่งพันดาว โดย ก้าวสกัด

...เริ่มพุทธศักราชใหม่ปีกุน “พึงสังวรณ์ตน เตือนตนไว้ว่า เมื่อได้ยศ อย่าเบ่ง เมื่อตอนเก่ง อย่าหลง เมื่อยามได้ดี ก็อย่าทะนง เพราะเมื่อใด ที่ขาลง!! เดี๋ย...

ตาชั่งพันดาว 24ธ.ค.61 : โดย ไตร27

⦁...เราทำงานคนเดียวไม่ได้ แต่ละคนมีดีคนละอย่าง ควรหันหน้าเข้าหากัน ทำงานด้วยกัน เอาส่วนรวม “เป็นหลัก” มิใช่เอาตน “เป็นใหญ่” ธรรมะจาก “หลวงปู่จันทร์ศรี...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน