วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562
หน้าแรก ในประเทศ ตาชั่งพันดาว

ตาชั่งพันดาว

ตาชั่งพันดาว : โดย ก้าวสกัด

⦁...“...คนใจดี จะคิดดีทำดี...” คนใจไม่ดีทำอะไรออกมาก็ไม่ดี ไม่สวยไม่งาม คนใจดีทำอะไรออกมาก็ดีหมด สวยสดงดงาม เพราะจิตเป็นนายกายเป็นบ่าว ใจดีจะคิดดี ใจไม่ดีก็จะคิดแต่สิ่งที่ไม่ดี นั่นแหละ โอวาทธรรม หลวง...

ตาชั่งพันดาว

⦁...“ข้าราชการมีสิ่งสำคัญที่ควรยึดมั่นอยู่ 2 อย่าง อย่างหนึ่งคือผลประโยชน์ของแผ่นดิน อีกอย่างหนึ่งคือ ความถูกต้องเป็นธรรม ผลประโยชน์ของแผ่นดินเป็นเป้าหมายสูงสุดของการปฏิบัติราชการ ล้วนความถูกต้องเป็นธ...

ตาชั่งพันดาว โดยก้าวสกัด

⦁...คนเราจะมีชีวิตอยู่ในโลก ไม่จำเป็นต้องร่ำรวย มีฐานะ แล้วจึงจะมีความสุข มีคนลำบากอีกมาก แต่เขารู้จักว่าอะไรคือสิ่งที่พอตัว ก็สามารถอยู่อย่างเป็นสุขไ...

ตาชั่งพันดาว : โดย ไตร27

⦁...“ผู้ปฏิบัติราชการ นอกจากจะต้องรู้งานในหน้าที่อย่างทั่วถึงแล้ว ยังจำเป็นต้องรู้ดีชั่ว ประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์อย่างกระจ่างชัดเจนด้วย งานราชการซึ่ง...

ตาชั่งพันดาว

⦁...“อย่าเอาแต่จะชนะอย่างเดียว เสียงแข็งขึ้นเพราะจะเอาชนะกัน ยิ่งแข็งยิ่งแตกหักง่าย” บันทึกธรรมจาก หลวงปู่ท่อน ญาณธโร วัดศรีอภัยวัน จังหวัดเลย ⦁......

ตาชั่งพันดาว

⦁...ใครตั้งใจ “ทำดี” อย่าไปกังวลเรื่อง “ปากคน” เพราะต่อให้เรา “ดี” ขนาดไหน หากไม่ถูก “กิเลส” เขา  เขาก็ไม่ชอบ ไม่เข้าใจ เขาก็ตำหนิ ดังนั้น ดี-ชั่ว ไม่...

ตาชั่งพันดาว : โดย ไตร27

⦁..."เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป" พระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานอารัก...

ตาชั่งพันดาว

⦁...“หน้าที่ของตำรวจนั้น นอกจากจะต้องพิทักษ์รักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองแล้ว ยังจะต้องช่วยเหลือประชาชนให้มีความมั่นคงมั่นใจ และปลอดภัยในการใช้ชีวิ...

ตาชั่งพันดาว

⦁...“ความไม่ยั่งยืน เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่และแน่นอน ความยิ่งใหญ่ คือความไม่ยั่งยืน ชีวิตที่ยิ่งใหญ่ คือชีวิตที่อยู่ด้วย ทาน ศีล เมตตา และกตัญญู ชีวิตที่ม...

ตาชั่งพันดาว 15เม.ย.62 : โดย ไตร27

⦁...“สงกรานต์แปลว่า ก้าวหน้า สำหรับคนที่รู้ธรรมะ ใช้ธรรมะในการดับทุกข์ให้ออกไปเรื่อยๆ ลดความยึดมั่นถือมั่น ทำงานให้ลุล่วงโดยไม่ประมาท ถือว่าก้าวหน้า แ...

ตาชั่งพันดาว 8 เม.ย.62 : โดย ทรงกลด

⦁...“พาโล อปริณายโก : คนโง่ คนพาล ไม่ควรเป็นผู้นำ”, “ปริภูโต มุทุ โหติ อติติกฺโข จ เวรวา : อ่อนไปก็ถูกเขาหมิ่น แข็งไปก็มีภัยเวร” 2 พุทธสุภาษิตยกมาเตือ...

ตาชั่งพันดาว 1เม.ย.62 : โดย ก้าวสกัด

⦁...“ความสามัคคีนั้น อาจหมายความถึงเห็นชอบเห็นพ้องกันโดยไม่แย้งกัน ความจริงงานทุกอย่างหรือการอยู่เป็นสังคมย่อมต้องมีความขัดแย้งกัน ความคิดต่างกัน ซึ่ง...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน

test