วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562

ตาชั่งพันดาว

ตาชั่งพันดาว : โดย ไตร27

⦁..."เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป" พระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานอารัก...

ตาชั่งพันดาว

⦁...“หน้าที่ของตำรวจนั้น นอกจากจะต้องพิทักษ์รักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองแล้ว ยังจะต้องช่วยเหลือประชาชนให้มีความมั่นคงมั่นใจ และปลอดภัยในการใช้ชีวิ...

ตาชั่งพันดาว

⦁...“ความไม่ยั่งยืน เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่และแน่นอน ความยิ่งใหญ่ คือความไม่ยั่งยืน ชีวิตที่ยิ่งใหญ่ คือชีวิตที่อยู่ด้วย ทาน ศีล เมตตา และกตัญญู ชีวิตที่ม...

ตาชั่งพันดาว 15เม.ย.62 : โดย ไตร27

⦁...“สงกรานต์แปลว่า ก้าวหน้า สำหรับคนที่รู้ธรรมะ ใช้ธรรมะในการดับทุกข์ให้ออกไปเรื่อยๆ ลดความยึดมั่นถือมั่น ทำงานให้ลุล่วงโดยไม่ประมาท ถือว่าก้าวหน้า แ...

ตาชั่งพันดาว 8 เม.ย.62 : โดย ทรงกลด

⦁...“พาโล อปริณายโก : คนโง่ คนพาล ไม่ควรเป็นผู้นำ”, “ปริภูโต มุทุ โหติ อติติกฺโข จ เวรวา : อ่อนไปก็ถูกเขาหมิ่น แข็งไปก็มีภัยเวร” 2 พุทธสุภาษิตยกมาเตือ...

ตาชั่งพันดาว 1เม.ย.62 : โดย ก้าวสกัด

⦁...“ความสามัคคีนั้น อาจหมายความถึงเห็นชอบเห็นพ้องกันโดยไม่แย้งกัน ความจริงงานทุกอย่างหรือการอยู่เป็นสังคมย่อมต้องมีความขัดแย้งกัน ความคิดต่างกัน ซึ่ง...

ตาชั่งพันดาว 25มี.ค.62 : โดย ไตร27

⦁...“คิดเร็ว ระวังอย่ารำคาญคนที่คิดช้า พูดคล่อง ระวังอย่าหงุดหงิดคนที่พูดตะกุกตะกัก ทำอะไรเก่ง ระวังอย่าดูหมิ่นคนที่ทำไม่เก่ง ถือศีล ระวังอย่าดูแคลนคน...

ตาชั่งพันดาว 18มี.ค.62 : โดย ทรงกลด

⦁...“ตำรวจจึงต้องสำนึกในเกียรติ สงวนเกียรติ มีความสังวรระวังที่จะไม่ใช้อำนาจในทางที่มิควร หรือเกินกว่าเหตุจำเป็น ต้องวางตนให้เป็นตำรวจที่มีจิตใจสูง มี...

ตาชั่งพันดาว 11มี.ค.62 : โดย ก้าวสกัด

⦁...“ถ้าดีกว่าเรา สูงกว่าเรา ก็ให้เคารพบูชาเชื่อฟัง ถ้าเสมอกันก็ให้รักใคร่กลมเกลียวกัน ถ้าอยู่ในฐานะที่ต่ำกว่าเรา ก็ให้เมตตาสงสาร” สารธรรมมงคล ท่านพุท...

ตาชั่งพันดาว 4 มี.ค.62 : โดย ไตร27

  ⦁...“บุคคลที่ทนในสิ่งที่คนอื่นทนได้ยาก ทำในสิ่งที่คนอื่นทำได้ยาก บุคคลนั้นจะเข้าถึงความสำเร็จของชีวิต ความอดทน ความขมขื่น จะเกิดขึ้นในเบื้องต้นขอ...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน

test