เหยี่ยวถลาลม : ความรับผิดทางการเมือง

ไม่รู้ว่าจะแถหรือจะดิ้นชนิดไร้ยางอายกันไปถึงไหน

ถ้าเข้าใจ “ความไม่เที่ยง” ของสรรพสิ่ง ในวัยอันเป็นบั้นปลายชีวิตของหลายคนในรัฐบาลชุดนี้ก็น่าที่จะแสดง “ความรับผิดชอบ”

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา วันนี้เป็นนักการเมืองเต็มตัว คิดผิด พูดผิด และทำผิดได้ อย่าเผลอนึกว่ายังเป็น “ผู้นำเหล่าทัพ”

ประเด็นอยู่ที่ “ผิด” นั้น ว่าด้วยเรื่องอะไร เกี่ยวข้องกับประโยชน์คนส่วนใหญ่หรือส่วนตัว

เมื่อสมัครใจมาเป็น “นักการเมือง” ประยุทธ์ต้องเรียนรู้ให้เข้าใจว่า “วิถีทาง” จากนี้ ต่างไปจากเดิม

ก่อนทำหน้าที่บริหารประเทศ ผู้เป็น “นายกรัฐมนตรี” ต้องนำ “คณะรัฐมนตรี” เข้ากล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์

ไม่ใช่ธรรมเนียมประเพณี

แต่ “รัฐธรรมนูญ” ทุกฉบับ “บัญญัติ” และ “บังคับ”

มาตรา 161 บัญญัติคำกล่าวถวายสัตย์ฯเอาไว้ทุกตัวอักษร

“ข้าพระพุทธเจ้า (ชื่อผู้ปฏิญาณ) ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า ข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชน ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ”

กับ มาตรา 5 ที่ว่า

“รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับหรือการกระทำใด ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ บทบัญญัติหรือการกระทำนั้นเป็นอันใช้บังคับมิได้”

วันที่ 16 กรกฎาคมที่ผ่านมา “ประยุทธ์” นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ ตามที่บัญญัติเอาไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา 161

แต่ “นายกฯ และ ครม.” ไม่ได้กล่าวคำถวายสัตย์ฯในบรรทัดสุดท้ายซึ่งเป็น “ใจความสำคัญ” ว่า

“ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ”

ถ้อยคำทั้งบรรทัดหายไป

“ปิยบุตร แสงกนกกุล” แนะนำให้ไปอ่านหนังสือ “หลังม่านการเมือง” เขียนโดย “วิษณุ เครืองาม” จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์มติชน มีบางตอนเกี่ยวกับการถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีว่า จะพูดน้อยหรือยาวกว่านี้ไม่ได้ หากตกคำว่า “และ” คำว่า “หรือ” ไปสักตัว ก็อาจต้องส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความว่า “ได้ถวายสัตย์ฯครบถ้วนหรือยัง”

แต่ที่ “ประยุทธ์” ทำคือ “ใจความสำคัญ” หายไปทั้งบรรทัด !

ไม่เป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญ มาตรา 161 บัญญัติ

เป็น “การกระทำ” ที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 5

แต่ทำไม “วิษณุ” จึงว่า “ไม่มีปัญหา” !?!!

บทความก่อนหน้านี้เจี๊ยบ ลลนา ขอโอกาสให้เพศที่ 3 หวังมีพื้นที่ปลอดภัยในการเป็นตัวเอง
บทความถัดไปเรียงคนมาเป็นข่าว/ภาพข่าวสังคม