“บิ๊กโจ๊ก”-ม.เวสเทิร์น ลงนามข้อตกลงพัฒนาศักยภาพตำรวจ สตม.

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พล.ต.ท. สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง(ผบช.สตม.)ลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษา แก่ข้าราชการตำรวจ สังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กับ รองศาสตราจารย์ ดร.จิรศักดิ์ จิยะจันทน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น โดยมี พล.ต.ต. กฤษกร พลีธัญญวงศ์ รองผบช.สตม. และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐชฎา ฤาแรง คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น พร้อมทั้งข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมมหาเมฆ ชั้น 4 อาคาร 1 สตม.(สวนพลู)

พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ กล่าวว่า สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มีความเห็นพ้องถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของข้าราชการตำรวจและบุคลากรในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ให้มีความรู้ความสามารถในการทำงานเพิ่มมากขึ้น อันจะ เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ด้วยการให้การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาแก่ข้าราชการตำรวจและบุคลากรในสังกัด จึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวขึ้น

โดยการศึกษาต่อทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ในสาขาวิชานิติศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์นั้น จะได้รับความร่วมมือในการช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนการศึกษาต่อ ในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตจากทางมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ซึ่งทางมหาวิทยาลัย จะให้การสนับสนุนทุนการศึกษาเป็นค่าลงทะเบียนเรียนตลอดหลักสูตร จำนวน 7 ทุน และระดับปริญญาโทหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 3 ทุน ในปีการศึกษา 2562 นี้ ซึ่งทั้งสองฝ่ายยืนยันความร่วมมือตามหลักความเสมอภาค จริงจัง และต่อเนื่อง

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image