สีกากีเฮ!! ครม.ไฟเขียวเพิ่มตำรวจ จัดอัตราใหม่เปิด 5,970 เก้าอี้ สังกัด 3 หน่วยงาน

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ที่ทำเนียบรัฐบาล พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ว่า ครม.อนุมัติการจัดสรรอัตราข้าราชการตำรวจตั้งใหม่ให้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมทั้งสิ้น 5,970 อัตรา ตามมติคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.)ในการประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 และครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ตามที่สำนักงานข้าราชการพลเรือน(ก.พ.)ในฐานะฝ่ายเลขานุการร่วมคปร.เสนอ

ทั้งนี้อนุมัติการจัดสรรอัตราข้าราชการตำรวจตั้งใหม่ให้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 5,970 อัตรา จำแนกตามภารกิจเพื่อรองรับสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องจากตำรวจมั่นคงหมวดเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษ สังกัดตำรวจภูธรภาค 9 ต้องเข้าไปดำเนินภารกิจในพื้นที่ ที่ฝ่ายทหารได้ถอนกำลังตามยุทธศาสตร์ความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้และตำรวจตระเวนชายแดน กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 4 เพื่อให้มีอัตรากำลังเพียงพอในการสับเปลี่ยนหมุนเวียนปฏิบัติภารกิจ จำนวน 4,700 อัตรา
ขณะที่อีกส่วนเพื่อรองรับภารกิจด้านการถวายความปลอดภัย ตามที่ได้มีการจัดตั้งกองบังคับการถวายความปลอดภัยและปฏิบัติการพิเศษ จำนวน 1,270 อัตรา ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนชื่อหน่วยเป็นกองบังคับการตำรวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 904
บทความก่อนหน้านี้‘ติ๊ก เจษฎาภรณ์’กับป้ายหาเสียงเลือกตั้งที่เห็นแล้วใจบางที่สุด
บทความถัดไปบางเขน ‘ฝุ่นพิษ’ พุ่ง รองผู้ว่าฯ กทม.สั่งผู้รับเหมาแก้ไขใน 15 วัน