กรมการปกครอง จับมือ กรมพินิจฯ-ควบคุมโรค ตรวจเข้มสถานบริการ ลดอาชญากรรมวาเลนไทน์

กรมการปกครองจับมือกรมพินิจฯ และกรมควบคุมโรค ตรวจเข้ม โรงแรม สถานบริการ ลดอาชญากรรมวาเลนไทน์

เมื่อเวลา 19.30 น. วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ที่กรมการปกครอง (วังไชยา) ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองสนธิกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการศูนย์อำนวยการประสานกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2558 (ศอ.กต.) และสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค ปล่อยแถว เปิดปฏิบัติการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ ป้องกันปัญหาอาชญากรรมทางเพศ เน้นคุมเข้มพื้นที่เสี่ยง “โรงแรม-สถานบริการ”

นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ รองอธิบดีกรมการปกครอง เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ 14 กุมภาพันธ์ ซึ่งเจ้าของธุรกิจสถานบริการ สถานบันเทิง หรือโรงแรมต่างๆ มักจะนิยมจัดงานหรือกิจกรรมพิเศษ เพื่อดึงดูดให้ประชาชนเข้าไปใช้บริการ ในช่วงเวลาดังกล่าวจึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมทางเพศ หรืออุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย

เพื่อป้องกันปัญหาอาชญากรรมและดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลวาเลนไทน์ ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง บูรณาการร่วมกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กเเละเยาวชน กรมควบคุมโรค ร่วมกันเป็นชุดปฏิบัติการออกสุ่มตรวจโรงแรมและสถานบริการในพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งในเวลากลางวันต่อเนื่องจนถึงเวลากลางคืน โดยออกตรวจกำกับดูแลมิให้ผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปี เข้าไปในสถานบริการระหว่างเวลาทำการ กวดขันในเรื่องของเวลาเปิด-ปิดสถานบริการอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 และพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547

หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบเด็ก (ผู้มีอายุต่ำกว่า 18 ปี) ประพฤติตนไม่เหมาะสม เช่น ออกนอกสถานที่พักในเวลากลางคืนเพื่อเที่ยวเตร่ หรือรวมกลุ่มอันเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น มั่วสุมในลักษณะที่ก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่น เสพสุรา เสพยาเสพติด หรือมีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม ขอให้แจ้งประสานให้ผู้ปกครองมารับทราบพฤติกรรมดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการให้มีการว่ากล่าวตักเตือนเด็กและผู้ปกครอง แล้วบันทึกไว้เป็นหลักฐาน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กและเยาวชน พ.ศ.2546 ต่อไป

เนื่องจากในช่วงเทศกาลวาเลนไทน์ประชาชนโดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น วัยทำงาน มักนิยมออกมาท่องเที่ยวยังสถานที่ต่างๆ จึงเกรงว่าจะมีกลุ่มมิจฉาชีพเลือกช่วงเวลานี้ในการก่อเหตุร้าย โดยเฉพาะกับเด็ก เยาวชน และสตรีที่อาจตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้กำชับให้ฝ่ายปกครองทุกอำเภอ สอดส่องดูแลโรงแรม สถานบริการ และสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในพื้นที่ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และขอความร่วมมือให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องช่วยกันดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชนอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นการกระทำผิด สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง

นายศักดิ์ชัยกล่าวเพิ่มเติมว่า อย่างไรก็ตาม แท้ที่จริงแล้ว การคุ้มครองสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของชาตินั้น เป็นหน้าที่ของพวกเราคนไทยทุกคนที่จะต้องช่วยกันสอดส่องดูแลกันทุกเวลา ไม่ใช่เพียงวันใดวันหนึ่งเท่านั้น ทั้งนี้ หากพบเห็นพฤติกรรมเสี่ยงของเด็กและเยาวชน ไม่ว่าจะเสี่ยงต่อการเป็นผู้กระทำผิด หรือเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อก็ตาม ขออย่าได้นิ่งนอนใจ ให้รีบแจ้งต่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจเพื่อให้ความช่วยเหลือทันที

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon