‘บิ๊กอู๊ด’ ติดอาวุธผู้ประกอบการที่มีต่างด้าวพัก อบรมแนวทางปฏิบัติ

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 25 กรกฎาคม ที่สโมสรตำรวจ พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง รรท.ผบช.สตม. เป็นประธานพร้อม พล.ต.ต. ณฐพล แสวงกิจ รอง ผบช.สตม., พล.ต.ต.สรายุทธ สงวนโภคัย รอง ผบช.สตม., พล.ต.ต.สุรพงษ์ ชัยจันทร์ รอง ผบช.ภ.7 ปฏิบัติราชการ สตม. และ พล.ต.ต.ปฏิพัทธ์ สุบรรณ ณ อยุธยา ผบก.ตม.1 เปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพพร้อมให้ความรู้ข้อกฎหมายและชี้แจงขั้นตอนแนวทางปฏิบัติการแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักร ตามมาตรา 38 แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง โดยมีผู้เข้ารับการอบรมสัมมนากว่า 400 คน โดยมีทั้งกลุ่มผู้ประกอบการโรงแรม หรือสถานศึกษา และบริษัทห้างร้าน ที่มีคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย

พล.ต.ท.สมพงษ์กล่าวว่า ตามนโยบายรัฐบาลที่เน้นการส่งเสริมการท่องเที่ยว การค้า การลงทุนและการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทําให้มีชาวต่างชาติเดินทางเข้าออกประเทศไทยมากขึ้น และประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการให้เช่าที่พักอาศัยแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ซึ่งกําลังเป็นที่นิยมและสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการเป็นจํานวนมาก สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง เล็งเห็นความสําคัญในการควบคุมดูแลคนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อให้ความรู้และทำความเข้าใจกับผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับมาตรการควบคุมคนต่างด้าวด้านการรับแจ้งที่พักอาศัยคนต่างด้าวที่บัญญัติไว้ว่า เจ้าของหรือผู้ครอบครองเคหสถานหรือผู้จัดการโรงแรมซึ่งรับคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวจะต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่ที่บ้านเคหสถานหรือ โรงแรมนั้นตั้งอยู่ ภายใน 24 ชั่วโมงนับแต่เวลาที่คนต่างด้าวผู้นั้นเข้าพักอาศัยหากไม่ปฏิบัติตามจะมีความผิดตามกฎหมายต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท แต่ถ้าผู้นั้นเป็นผู้จัดการโรงแรมต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 2,000-10,000 บาท

พล.ต.ท.สมพงษ์กล่าวต่อว่า เรื่องการแจ้งที่พักของคนต่างด้าวหรือต่างชาติที่เข้ามาในไทยนั้น เป็นเรื่องที่มีข้อบังคับให้ทำกันมาตั้งนานแล้วโดยส่วนใหญ่ชาวต่างชาติที่เป็นนักท่องเที่ยวมักจะพักที่โรงแรม หรือเกสต์เฮาส์ ทางเจ้าของโรงแรมหรือเกสต์เฮาส์จะต้องแจ้งตามหน้าที่อยู่แล้ว สำหรับประชาชนทั่วไปที่มีสามีญาติเพื่อนที่เป็นชาวต่างชาติแล้วมาพักที่บ้านก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวเช่นกัน นอกจากนี้ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ยังพัฒนาแอพพลิเคชั่นการแจ้งที่พักอาศัย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เจ้าบ้านเจ้าของและผู้ประกอบการ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon