รองปธ.ศาลฎีกามอบรางวัล จุฬาฯ-เทพศิรินทร์ ชนะเลิศ เเข่งตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ งานวันรพี ชิงถ้วยพระราชทาน

เมื่อวันที่ 14 กันยายน ที่ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ อาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก นายวิชัย เอื้ออังคณากุล รองประธานศาลฎีกาเป็นประธานพิธีปิดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ เนื่องในวันรพี ประจำปี 2562 ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา(ปริญญาตรี) รอบชิงชนะเลิศ ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานศาลยุติธรรม ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พร้อมทุนการศึกษา

โดยนายวิชัย เอื้ออังคณากุล รองประธานศาลฎีกา กล่าวเปิดงานว่า การแข่งขันการตอบปัญหากฎหมาย เป็นกิจกรรมที่สำนักงานศาลยุติธรรม ทำจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี นับตั้งแต่พ.ศ 2554 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระองค์เจ้าพีระพัฒนศักดิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย เพื่อการเผยแพร่พระประวัติ และพระกรณียกิจที่สำคัญของพระองค์ท่าน รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่สำคัญ และจำเป็นในชีวิตประจำวัน กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมาย เป็นเครื่องมือส่งเสริมให้เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนโดยทั่วไปศึกษาค้นคว้าจนมีความรู้ความเข้าใจในหลักกฎหมายที่สำคัญ และมีความสนใจศึกษากฎหมายมากขึ้น เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติและสังคมสืบไป

สำหรับการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ ระดับอุดมศึกษาโดยจัดให้มีการแข่งขัน 2 รอบ คือรอบคัดเลือก ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันขึ้นในส่วนภูมิภาค แบ่งตามเขตอำนาจศาลในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ทั้ง 9 ภาค และมีการแข่งขันในส่วนกลาง กรุงเทพฯมีทีมที่เข้าร่วมโครงการทั้งประเทศรวม 453 ทีม ประกอบด้วย ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 315 ทีม และอุดมศึกษาจำนวน 138 ทีม ซึ่งมีทีมชนะผ่านเข้าแข่งขันในรอบคัดเลือกระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา รวมทั้งสิ้นจำนวน 64 ทีม ขณะที่รอบชิงชนะเลิศ ได้ดำเนินการแข่งขันเสร็จสิ้นในวันนี้แล้ว โดยทีมที่ชนะเลิศ ระดับอุดมศึกษา ได้แก่ ทีมจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 100,000 บาทและใบประกาศเกียรติคุณ
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ทีม A ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 80,000 บาท ได้รับถ้วยรางวัลจากประธานศาลฎีกา และใบประกาศเกียรติคุณ  ทีมรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ทีม B ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 60,000 บาท ได้รับถ้วยรางวัลจากเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และใบประกาศเกียรติคุณ  รางวัลชมเชยได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทีมA ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 20,000 บาท ได้รับถ้วยรางวัลจากเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และใบประกาศเกียรติคุณ ขณะผลการแข่งขันระดับมัธยมศึกษา รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ได้รับเงินรางวัลจำนวน 100,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่โรงเรียนจุนวิทยาคม จ.พะเยา ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 80,000 บาท ได้รับถ้วยรางวัลจากประธานศาลฎีกา และใบประกาศเกียรติคุณ รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่โรงเรียนคำม่วง จ.กาฬสินธุ์ ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 60,000 บาท เเละรับถ้วยรางวัลจากเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และใบประกาศเกียรติคุณ รางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล1 ต.ท่าตะเภา จังหวัดชุมพร และ โรงเรียนโยธินบูรณะ ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 20,000 บาท เเละรับถ้วยรางวัลจากเลขาธิการ สํานักงานศาลยุติธรรม และใบประกาศเกียรติคุณ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ตบหนุ่มไทยพ่ายญี่ปุ่น 0-3 เซต วอลเลย์ชิงแชมป์เอเชีย
บทความถัดไปโพลกีฬามติชน : แฟนกีฬามั่นใจชาติอาเซียนล้มทีมตบลูกยางสาวไทยไม่ได้