‘ไสลเกษ วัฒนพันธุ์’ ปธ.ศาลฎีกาคนใหม่ออกสารฉบับเเรก มุ่ง ปชช.เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมรวดเร็ว

‘ไสลเกษ วัฒนพันธุ์’ ปธ.ศาลฎีกาคนใหม่ออกสารฉบับเเรก รับฟังข้อเสนอเเนะทุกภาคส่วนเป็นนโยบาย มุ่ง ปชช.เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมรวดเร็ว คุ้มครองสิทธิประชาชน

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม นายสุริยัณห์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม ได้เปิดเผยว่า นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ซึ่งขึ้นดำรงตำเเหน่งประธานศาลฎีกาวันเเรก ได้ออกสารประธานศาลฎีกา มีข้อความว่า “ข้าพเจ้าเข้ารับตำแหน่งประธานศาลฎีกา นับจากนี้ แนวทางการบริหารงานจะมุ่งไปที่ความพึงพอใจสูงสุดของประชาชน อาทิ การให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้สะดวกรวดเร็วขึ้นด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี, การกำหนดมาตรการทางการศาลเพื่อช่วยแก้ปัญหาสังคม, การกำหนดกรอบระยะเวลาในการพิจารณาพิพากษาคดีให้รวดเร็ว, การปรับปรุงกระบวนการปล่อยชั่วคราวเพื่อเพิ่มมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพให้แก่ประชาชน เป็นต้น ด้วยเหตุดังกล่าว ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากผู้ปฏิบัติงานทุกภาคส่วนและประชาชนเพื่อนำมาประกอบการกำหนดเป็นนโยบายประธานศาลฎีกาที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมเพื่อบรรลุแนวทางการบริหารงานข้างต้น จึงขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นสภาพปัญหาและข้อเสนอแนะโดยส่งไปยังสำนักประธานศาลฎีกาภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2522” นายไสลเกษระบุไว้ในสารประธานศาลฎีกา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากนั้น สำนักประธานศาลฎีกาจึงได้มีการเผยเเพร่เเบบสอบถาม ขอความร่วมมือมายังข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ผู้ปฏิบัติงานทุกภาคส่วน และประชาชน ร่วมแสดงความคิดเห็น สภาพปัญหา และข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปประมวลผลเป็นนโยบายประธานศาลฎีกาที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกคนจะมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการบริหารงานศาลยุติธรรม อันจะนำไปสู่การตอบสนองความต้องการของประชาชนและสังคมที่แท้จริง

สำหรับแบบสำรวจความคิดเห็นเพื่อกำหนดนโยบายประธานศาลฎีกา ระบุว่า ในโอกาสที่นายไสลเกษได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกา จึงได้มอบหมายให้สำนักประธานศาลฎีกาจัดทำแบบสำรวจความคิดเห็น สภาพปัญหา และข้อเสนอแนะ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงานทุกภาคส่วนและประชาชน อันจะนำไปสู่การกำหนดนโยบายการทำงานเพื่ออำนวยความยุติธรรมและการให้บริการประชาชนด้วยมาตรฐานสูงสุด โดยมุ่งเน้นไปที่ประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ สำนักประธานศาลฎีกาจึงขอความร่วมมือมายังข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมผู้ปฏิบัติงานทุกภาคส่วนและประชาชน ร่วมแสดงความคิดเห็น สภาพปัญหา และข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาประมวลผลเป็นนโยบายประธานศาลฎีกาที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกคนจะมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการบริหารงานศาลยุติธรรม อันจะนำไปสู่การตอบสนองความต้องการของประชาชนและสังคมที่แท้จริง

โดยแบบสำรวจชุดนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 การแสดงความคิดเห็น สภาพปัญหาและข้อเสนอแนะ 6 ส่วน ได้แก่ 1.1 ด้านการบริหารจัดการคดีให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเป็นธรรม 1.2 ด้านการพัฒนาบุคลากร 1.3 ด้านการให้บริการประชาชน 1.4 ด้านการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
1.5 ด้านการสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาของศาลยุติธรรมต่อประชาชน 1.6 ด้านอื่นๆ (ถ้ามี)

ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ

โดยประชาชนสามารถเข้าไปให้ข้อคิดเห็นได้ที่ แบบสำรวจความคิดเห็นเพื่อกำหนดนโยบายประธานศาลฎีกา

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ช็อกแฟนนางงาม ‘ฝัน-วริศา’ ประกาศสละมงกุฎ รองนางสาวไทย
บทความถัดไปกรมอนามัย แจ้งสถานการณ์ ฝุ่นพิษ ทะลุค่ามาตรฐาน เริ่มกระทบสุขภาพ เลี่ยงออกนอกอาคาร