สำนักงานศาลพร้อมปฏิบัตินโยบาย’ปธ.ศาลฎีกา’ ประกาศเรื่องไหนทำได้ทำเลย (ชมคลิป)

สำนักงานศาลยุติธรรม พร้อมปฏิบัตินโยบาย “ไสลเกษ” ปธ.ศาลฎีกา “สราวุธ”เลขาศาลฯระบุดำเนินเริ่มดำเนินการ การอันไหนทำได้ทำเลย ทุกศาลทั่วประเทศติดประกาศอัตราประกันตัว ส่วน ประกันตัววันหยุด สั่งตรวจสอบระเบียบเตรียมพร้อมของบรัฐบาล ลั่นทำ TOR ไม่กระทบงานจัดซื้อจัดจ้าง ทำศาลสีเขียวทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมกล่าวถึงการคุ้มครองสิทธิพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องการประกันตัวที่นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกา ได้เเถลงนโยบายเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายนที่ผ่านมาว่า ในเรื่องการติดประกาศอัตราการวางหลักทรัพย์ประกันตัวทางสำนักงานศาลยุติธรรมสามารถรับนโยบายมาแล้วดำเนินการได้ในทันทีโดยพยายามใช้ช่องทางอื่นในการสื่อสารให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลโดยที่ไม่ต้องเดินทางมาศาลหรือหากประชาชนเดินทางมาศาลก็จะสามารถทราบได้ว่าหลักทรัพย์ที่จะต้องใช้มีอะไรบ้าง ซึ่งเดี๋ยวนี้มีกำไลอีเอ็ม ที่จะทำให้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายโดยหากคู่ความมีความประสงค์ที่จะใช้เเทนหลักทรัพย์ก็สามารถยื่นคำร้องขอศาลเข้ามาได้ อย่างคดีเอ็มมี่ แม็กซิม หรือ น.ส.อมลวรรณ ศิริกิตติรัตน์  ที่ศาลจังหวัดนนทบุรี ในคดีฉ้อโกง ตั้งวงแชร์ ซึ่งศาลก็อนุญาตให้ประกันตัวโดยใช้กำไลอีเอ็ม

“ตรงนี้ก็จะลดความเหลื่อมล้ำในกรณีของประชาชนที่ไม่มีหลักทรัพย์ที่จะวางต่อศาลแทนที่จะต้องไปเช่าหลักประกันหรือจ้างนายประกันมาดำเนินการ หลังจากนี้ศาลทั่วประเทศไทยก็จะมีการติดบอร์ดเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ท่านประธานศาลฎีกาได้พูดถึงสาวเสื้อฟ้าหรือประชาสัมพันธ์ของศาล เราก็มีแนวคิดประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนได้รับข่าวสารถูกต้องเพื่อจะได้ทราบว่าเมื่อมาศาลแล้วต้องปฏิบัติตนอย่างไรยื่นเรื่องที่ไหนติดต่อใครโดยสาวเสื้อฟ้าที่มีอยู่ทุกศาลมีหน้าที่ที่จะรับรู้ข้อมูลข่าวสารตรงนี้รวมทั้งอัตราการประกันตัว ทางสำนักงานศาลยุติธรรมได้ให้ความสำคัญกับนโยบายเหล่านี้โดยคนที่มาทำหน้าที่สาวเสื้อฟ้าก็จะมีการหมุนเวียนกันซึ่งจะหมายความว่าจะมีบุคลากรของศาลยุติธรรมทุกระดับชั้นที่มีความอาวุโสสูงหรือกระทั่งหัวหน้ากลุ่มงานก็ต้องมาทำหน้าที่ตรงนี้ด้วยเพื่อที่จะได้รับรู้ปัญหาของชาวบ้านนำไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อพัฒนางานให้ดีขึ้นทำให้เกิดความพึงพอใจในการติดต่องานของศาลยุติธรรม เราจะปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยแล้วก็จะสำรวจ ว่ามีตรงไหนประชาชนยังเข้าไม่ถึงเข้าถึงได้ยากก็จะไปแก้ไข สิ่งที่เป็นนโยบายเหล่านี้เมื่อสำนักงานศาลยุติธรรมรับมาก็จะต้องติดตามกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติโดยทั่วถึงเสมอภาคกันทุกหน่วยไม่ว่าจะไปศาลไหนทั่วประเทศจะต้องได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันเหมือนกัน เราจะมีการตรวจสอบติดตามประเมินผลว่าได้ผลดีหรือไม่หรือต้องแก้ไขอย่างไร”นายสราวุธกล่าว

นายสราวุธกล่าวว่า ส่วนการพิจารณาประกันตัวในวันหยุดนประธานศาลฎีกาได้มีการสั่งการให้ตรวจสอบกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องซึ่งทางสำนักงานศาลฯได้ตรวจสอบระเบียบบริหารข้าราชการฝ่ายตุลาการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการวางแผนเนื่องจากการปล่อยชั่วคราวมีผู้ที่เกี่ยวข้องหลายฝ่ายทั้งตัวคู่ความพนักงานสอบสวนกรมราชทัณฑ์เนื่องจากหากมีตัวควบคุมอยู่ที่เรือนจำเวลาศาลสั่งปล่อยตัวจะปฏิบัติการอย่างไร จึงต้องมีการเตรียมการเพื่อดำเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเรื่องงบประมาณด้วย ซึ่งเรื่องงบประมาณก็เป็นสิ่งที่สำคัญเราต้องมาสำรวจว่านโยบายเหล่านี้ต้องใช้งบประมาณหรือไม่และถ้าใช้งบประมาณเราก็ต้องได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลหากได้รับงบประมาณทางสำนักงานศาลก็พร้อมที่จะดำเนินการต่อไป อย่างเรื่องนโยบายรัฐบาลเรื่องการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเรื่องการมีทนายความประจำโรงพักเมื่อสภาทนายได้รับการจัดสรรงบประมาณถึงได้มีโครงการไปเมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมา


นายสราวุธ กล่าวถึงการปรับปรุงห้องควบคุมตัวที่ศาลตามนโยบายของประธานศาลฎีกาที่จะให้มีการเเยกเพศเเละสภาพทางคดีของผู้ต้องหาหรือจำเลยว่า ห้องควบคุมผู้ต้องหาหรือจำเลยที่มาศาลนั้นทั่วประเทศมีการแบ่งเพศหญิงและเพศชาย ส่วนกรณีตัวอย่างที่ประธานศาลฎีกาได้ยกขึ้นมาเป็นการปรับปรุงสร้างศาลฎีกาใหม่ แต่ในห้องควบคุมในคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ในศาลฎีกายังให้ใช้ห้องรวมกันเมื่อท่านมีการสั่งการลงมาก็ดำเนินการเร่งรัดที่จะต้องปรับปรุงห้องควบคุมให้แล้วเสร็จภายในปีนี้ซึ่งจะใช้ระยะเวลาประมาณ1เดือนเศษๆ

“ส่วนเรื่องความผิดเล็กน้อยกับความผิดร้ายแรง เเละกรณีผู้ต้องหาที่ยังมีการรอฟังคำสั่งปล่อยชั่วคราวที่มีการควบคุมร่วมกันเราก็ต้องมาดูว่าจะทำยังไงที่จะมีการจัดห้องควบคุมโดยแยกระหว่างคนที่ถูกพิพากษาว่ากระทำความผิดร้ายเเรง กับคนที่กระทำความผิดไม่ร้ายเเรงหรือคนที่รอผลการปล่อยชั่วคราวออกจากกัน เรื่องนี้ทางสำนักงานศาลรับนโยบายแตกเพราะจะต้องมีการดูและจัดพื้นที่ ก็ต้องขึ้นอยู่กับเหตุทางกายภาพของแต่ละศาล ว่ามีความพร้อมและมีพื้นที่ว่างที่จะให้กลุ่มคนที่มีความผิดเล็กน้อยกับคนที่รอผลประกันสามารถที่จะอยู่ในห้องที่ได้รับความสะดวกไม่รู้สึกว่าตัวเองถูกกระทบสิทธิมากไปอยู่รวมกับนักโทษที่มีอัตราโทษร้ายแรงหรือคดีอุกฉกรรจ์ ทางสำนักงานศาลก็จะเร่งรัดดำเนินการโดยเร็ว ส่วนจะใช้งบประมาณเท่าไหร่นั้นเราควรจะต้องพิจารณาดูว่าถ้าเป็นงบประมาณจำนวนมากก็จะต้องทำคำขอจากรัฐบาลและรอสภาอนุมัติ”นายสราวุธกล่าว

นายสราวุธกล่าวว่า ส่วนประเด็นเรื่องศาลสีเขียว ทางสำนักงานศาลยุติธรรมจะส่งเสริม การอนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมการปลูกป่าการดูแลภูมิทัศน์โดยรอบทั่วประเทศสำนักงานศาลได้ให้นโยบายชัดเจนว่าพื้นที่ว่างให้ปลุกต้นไม้เป็นพื้นที่สีเขียวและรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อที่จะเป็นปอดให้กับเมืองด้วยส่วนที่จะมีการสร้างศาลเเขวงสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา แล้วจะมีการสร้างศูนย์ฝึกอบรมเพื่อให้หน่วยงานในศาลยุติธรรมทั้งหมดหากมีการฝึกอบรมก็จะใช้พื้นที่ดังกล่าวด้วยโดยจะมีการอนุรักษ์ธรรมชาติไปในตัวด้วย ส่วนเรื่องที่ต่อไปสำนักงานศาลจะมีการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างหรือก่อสร้างจะต้องมีการ ทำทีโออาร์(ข้อกําหนดของผู้ว่าจ้าง)ก็ไม่ได้ยุ่งยากการเขียนเงื่อนไขต่างๆเราก็ต้องดูพื้นที่เราเองด้วยว่ามีความพร้อมปฏิบัติได้หรือไม่ ทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมายมีการรักษาสิ่งเเวดล้อมอยู่เเล้ว ถ้าตรงไหนทำได้เราจะมีการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้น

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ฮือฮา! แฟน ‘ช้างศึก’ ปั่นข้าม3ประเทศรวมกว่า1,400กม. บุกเชียร์ดวลแข้ง ‘เวียดนาม’
บทความถัดไป‘โมรียา’ เปิดตัว 40 ร่วมศึกแอลพีจีเอ ‘โตโต้ เจแปน’ วันแรก – ‘กรีน’ นำร่วมโปรเจ้าถิ่น