‘สมศักดิ์’เปิดโครงการยุติธรรมสร้างสุข ราชบุรี ลุยช่วยปชช.ไม่ได้รับความเป็นธรรม 24 ชม.

“สมศักดิ์”นำทีมผู้บริหารยธ. เปิดโครงการยุติธรรมสร้างสุข ราชบุรี ลุยช่วยเหลือปชช.เดือดร้อนไม่ได้รับความเป็นธรรมตลอด 24 ชม. พร้อมควักจ่ายเยียวยาเหยื่ออาชญากรรม25 ราย

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน ที่วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดโครงการยุติธรรมสร้างสุข ครั้งที่ 2 พร้อมมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา จำนวน 25 ราย รวมเป็นเงิน 1,237,480 บาท มอบเงินช่วยเหลือในการดำเนินคดีจากกองทุนยุติธรรม จำนวน 3 ราย รวมเป็นเงิน 90,000 บาท มอบประกาศนียบัตร หลักสูตร : อบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพ.ร.บ.การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท จำนวน 100 ราย มอบชุดสื่อความรู้ด้านกฎหมายและอุปกรณ์กีฬาต่อต้านยาเสพติดแก่โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ในจังหวัดราชบุรี จำนวน 12 โรงเรียน ทั้งนี้ ภายในงานมีการจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และโทษภัยของยาเสพติด การจัดนิทรรศการให้ความรู้ การรับฟังปัญหาความเดือดร้อน รับเรื่องราวร้องทุกข์ และการไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดี ม

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ตามนโยบายของรัฐบาลที่จะปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม โดยเน้นการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เพื่อสร้างสังคมแห่งความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำบนรากฐานของเท่าเทียมกัน กระทรวงยุติธรรม เป็นหน่วยงานที่พร้อมสนับสนุน และเดินหน้าดำเนินการอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชน โดยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมด้านความมั่นคงให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือนร้อน ของประชาชน หรือเหยื่ออาชญากรรมให้มีความรวดเร็วทันต่อสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของสังคม จึงได้จัดตั้งศูนย์ยุติธรรมสร้างสุขขึ้น เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ภายใน 24 ชั่วโมง และลงพื้นที่สร้างสุขให้กับพี่น้องประชาชนทุกชนชั้นทั่วทุกภูมิภาค ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ที่ตกเป็นผู้เสียหายหรือเหยื่อทางอาชญากรรม ทั้งที่ตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ที่ผ่านมากระทรวงยุติธรรมได้บูรณาการการอำนวยความยุติธรรมในระดับพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ 2562 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี และราชบุรี ประชาชนขอใช้บริการสำนักงานยุติธรรมจังหวัด หรือศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข จำนวน 1,411 คน ขอความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม จำนวน 249 คน ขอความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา จำนวน 716 คน แจ้งเบาะแสและร้องเรียนเรื่องหนี้นอกระบบ จำนวน 88 คน และมีศูนย์ยุติธรรมชุมชน ที่คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐในการแก้ปัญหาของชุมชนด้วยตนเองโดยร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการและร่วมรับประโยชน์จากการแก้ปัญหาร่วมกัน รวม 358 แห่งจากทั่วประเทศทั้งหมด 7,783 แห่ง

 

 

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้เรียงคนมาเป็นข่าวสเปเชียล : โดย คุณอ้อ
บทความถัดไปวิธีรักษาฝ้าให้หายขาดด้วยครีมทาหน้าราคาหลักร้อย