ศาลฎีกาเเผนกคดีเลือกตั้ง สั่ง “กรุง ศรีวิไล” หยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส. ปมคนใกล้ชิดใส่ซองงานศพ

ศาลฎีกาเเผนกคดีเลือกตั้ง สั่ง “กรุงศรีวิไล”หยุด ปฏิบัติหน้าที่ส.ส.หลังรับคำร้อง กกต.เเจกใบเหลืองให้คนใกล้ชิดใส่ซองงานศพ

เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.ที่ศาลฎีกาสนามหลวงศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง นัดฟังคำสั่งในคดีหมายเลขดำ ลต(สส)585/2562 ที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)ยื่นคำร้อง ขอให้วินิจฉัยว่า การเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม เเละให้ศาลสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่สําหรับเขตเลือกตั้งนั้น และให้สมาชิกภาพของ ส.ส. ที่ได้รับเลือกตั้งจากเขตเลือกตั้งนั้นสิ้นสุดลง กับ นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก ส.ส.เขต 5 สุมทรปราการ พรรคพลังประชารัฐ ผู้คัดค้าน จากกรณีบุคคลใกล้ชิดใส่ซองช่วยงานศพ ซึ่งกกต.เห็นว่าเข้าข่ายเป็นความผิดตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. มาตรา 73 (1) ให้ เสนอให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ เพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ลงคะแนนให้แก่ตนเอง

วันนี้ผู้รับมอบอำนาจผู้ร้องเดินทางมาศาล

โดยศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งได้ตรวจคำร้องแล้วมีคำสั่งรับคำร้อง และบัญชีระบุพยานของผู้ร้องไว้พิจารณาและให้ตรวจพยานหลักฐานวันที่ 25 ธ.ค.62 เวลา 10:00 น.

ศาลได้มี หมายแจ้งคำสั่งวันนัด และส่งสำเนาคำร้องเอกสารประกอบคำร้อง และบัญชีระบุพยานของผู้ร้องให้แก่ผู้คัดค้านโดยการส่งถ้าไม่มีผู้รับหรือไม่สามารถทำได้ให้ปิดหมายไว้ที่ภูมิลำเนาหรือที่อยู่ของผู้คัดค้านและให้มีผลใช้ใช้ได้ทันที โดยให้ผู้คัดค้านยื่นหนังสือคำคัดค้านเอกสารประกอบคำคัดค้านและบัญชีระบุพยานภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันรับสำเนาคำร้อง

พร้อมทั้งมีหนังสือแจ้งคำสั่งรับคำร้องให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรทราบ

เนื่องจากศาลฎีกามีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาแล้วจึงให้ผู้คัดค้านหยุดปฏิบัติหน้าที่ตาม พรป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.2561 มาตรา133 เเละมาตรา 138 วรรคสาม

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon