ตุลาการผู้เเถลงคดีชี้ม.คริสเตียนเปิดรับนศ.พยาบาลไม่ผ่านอนุมัติ ชดใช้ 19 ราย 4.1 ล้าน

ศาลปกครองนัดอ่านคำพิพากษาคดีฟ้องม.คริสเตียนเปิดรับนักศึกษาพยาบาลไม่ผ่านอนุมัติสภาการพยาบาลตุลาการผู้เเถลงคดีชี้
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ควรชดใช้ผู้เสียหาย19รายรวม4.1ล้านบาท ศาลนัดชี้ 26ธ.ค.นี้

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม ศาลปกครองกลางออกบัลลังก์นั่งพิจารณาคดีครั้งแรก ในคดีที่อดีตนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลบัณฑิต ม.คริสเตียน ประจำปีการศึกษา 2560 ยื่นฟ้อง ม.คริสเตียนต่อศาลปกครองกลาง ว่า ม.คริสเตียนเปิดรับหลักสูตรพยาบาลบัณฑิต ม.คริสเตียน ประจำปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561 โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจาก คณะกรรมการสภาการพยาบาล มีมติเมื่อวันที่ 19 พ.ค.2560 ให้คณะพยาบาลศาสตร์ ม.คริสเตียนงดรับนักศึกษา ในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต และหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต(นานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2560 เนื่องจาก คณะพยาบาลศาสตร์ ม.คริสเตียน มีอัตราส่วนอาจารย์ประจำหลักสูตรต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 1 ต่อ 15.39 เกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด คือ 1 ต่อ 6 มาก และแผนการสอนยังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่สถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สภาการพยาบาลกำหนด เป็นเหตุให้นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (แอดมิดชั่น) หลักสูตรพยาบาลบัณฑิต ม.คริสเตียน ประจำปีการศึกษา 2560 ทุกคนไม่สามารถจะเข้ารับการสอบใบประกอบวิชาชีพพยาบาลจากสภาการพยาบาลได้ เพราะ ม.คริสเตียนฝ่าฝืนมติสภาการพยาบาลดังกล่าว จำนวน 19คดี

ในระหว่างการนั่งพิจารณาคดี องค์คณะตุลาการเจ้าของสำนวนได้ให้นายสุขสันต์ บุญจิต ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครอง ผู้ตุลาการนอกองค์คณะ ในฐานะตุลาการผู้แถลงคดีแถลงการณ์ความเห็นในคดีประกอบการพิจารณา ความว่า หลังจากตรวจสำนวนคดีทั้ง 19 คดีและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เห็นว่า การที่ ม. คริสเตียน เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลบัณฑิต ในปีการศึกษา 2560 ด้วยการฝ่าฝืนมติสภาการพยาบาล สภาการพยาบาล ให้คณะพยาบาลศาสตร์ ม.คริสเตียนงดรับนักศึกษา ในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต และหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต(นานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2560 เป็นเวลา 1ปีการศึกษา ถือเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นการกระทำที่ละเมิดต่อ ผู้ฟ้องคดีทั้ง 19คดี ให้ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย จึงเห็นควรที่จะพิพากษา ให้ ม.คริสเตียน จ่ายเงินชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายทั้ง 19คดี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,182,200บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5ต่อปี นับถัดวันยื่นฟ้องต่อศาล1วัน จนกว่าจะชำระแล้วเสร็จ ภายใน30วันนับจากคดีถึงที่สุด จากนั้นศาลปกครองกลางได้สรุปกระบวนการพิจาณาและกำหนดนัดอ่านคำพิพากษาในวันที่ 26 ธ.ค.2562 เวลา 10.00น.

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้“บัลลังก์โมเดล” ซีพี ชูความสำเร็จต้นแบบชุมชนเกษตรกรปลูกข้าวโพดยั่งยืน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4
บทความถัดไป‘อรรณพ’ คว้าเงินโบว์ลิ่งซีเกมส์ ‘ทิฆัมพร’ โชว์ลีลาสอยเงินยิมศิลป์ ‘ฟันดาบ-วูซู’ ซิวทองแดง