3 วันอันตราย คดีจราจรขึ้นศาลเกิน1หมื่นคดี ส่วนมากข้อหา เมาเเล้วขับ 9,556 คน พิพากษาเสร็จกว่า 96%

3 วันอันตรายคดีจราจรขึ้นศาลเกิน1หมื่นคดีเเล้วส่วนมากข้อหา เมาเเล้วขับ 9,556คน พิพากษาเสร็จกว่า96%

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม นายสุริยัณห์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม เปิดเผยปริมาณคดีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 ที่เข้าสู่การพิจารณาพิพากษาของศาลชั้นต้นทั่วราชอาณาจักร  ในช่วง 7 วันอันตราย เทศกาลปีใหม่ 2563 ประจำวันที่ 29 ธันวาคม 2562มีดังนี้

นายสุริยัณห์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม

สรุปรายงานข้อมูลสถิติคดีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ประจำวันที่ 29 ธันวาคม 2562
สถิติความผิดตาม พ.ร.บ. จราจรทางบก ของกลุ่มศาลอาญา, กลุ่มศาลจังหวัด, กลุ่มศาลแขวง
1. จำนวนคดีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 โดยแบ่งเป็น
1) จำนวนคดีที่ขึ้นสู่การพิจารณา รวมทั้งสิ้น 8,613 คดี
2) จำนวนคดีที่พิพากษาแล้วเสร็จ รวมทั้งสิ้น 8,535คดี (คิดเป็นร้อยละ 99.09)

2. จังหวัดที่มีปริมาณคดีขึ้นสู่การพิจารณาสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่
1. นครราชสีมา จำนวน 414 คดี
2. ชลบุรี จำนวน 401 คดี
3. เชียงใหม่ จำนวน 384 คดี
4. กรุงเทพมหานคร จำนวน 362 คดี
5. ร้อยเอ็ด จำนวน 291 คดี

3. ศาลที่มีปริมาณคดีขึ้นสู่การพิจารณาสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่
1. ศาลแขวงเชียงใหม่        จำนวน 344 คดี
2. ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด       จำนวน 291 คดี
3. ศาลแขวงนนทบุรี         จำนวน 253 คดี
4. ศาลแขวงนครราชสีมา    จำนวน 225 คดี
5. ศาลแขวงชลบุรี            จำนวน 223 คดี

4. ข้อหาที่มีการกระทำความผิดสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่
1. ขับรถขณะเมาสุรา      จำนวน 8,181คน
2. ขับรถโดยไม่มีใบอนุญาต จำนวน 1,369คน
3. ขับรถประมาท       จำนวน 7 คน
(ใน 1 คดี อาจมีหลายข้อหา ซึ่งในปีนี้รายงานสถิติเป็นหน่วย “คน” แทน เพื่อง่ายต่อความเข้าใจ)

สถิติความผิดตาม พ.ร.บ. จราจรทางบก ของกลุ่มศาลเยาวชนและครอบครัว
1. จำนวนคำร้องที่เข้าสู่การตรวจสอบการจับ รวมทั้งสิ้น 77 คำร้อง
2. จำนวนข้อหาที่เข้าสู่การตรวจสอบการจับ
ขับรถขณะเมาสุรา 63 ข้อหา
ขับรถขณะเสพยาเสพติด 14 ข้อหา
3. จำนวนผู้ต้องหาที่เข้าสู่การตรวจสอบการจับ รวมทั้งสิ้น 77 คน แบ่งเป็น
เพศหญิง 0 คน
เพศชาย 77 คน
4. ผลการตรวจสอบการจับ แบ่งเป็น
ชอบด้วยกฎหมาย 77 คน
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 0 คน

สรุปรวมสถิติคดีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522
ระหว่างวันที่ 27 – 29 ธันวามคม 2562

สถิติความผิดตาม พ.ร.บ. จราจรทางบก ของกลุ่มศาลอาญา, กลุ่มศาลจังหวัด, กลุ่มศาลแขวง
1. จำนวนคดีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 โดยแบ่งเป็น
1) จำนวนคดีที่ขึ้นสู่การพิจารณา รวมทั้งสิ้น 10,485คดี
2) จำนวนคดีที่พิพากษาแล้วเสร็จ รวมทั้งสิ้น 10,070คดี (คิดเป็นร้อยละ 96.04)

2. จังหวัดที่มีปริมาณคดีขึ้นสู่การพิจารณาสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่
1. ชลบุรี       จำนวน 559 คดี
2. กรุงเทพมหานคร      จำนวน 521 คดี
3. นครราชสีมา       จำนวน 500 คดี
4. เชียงใหม่       จำนวน 496 คดี
5. นนทบุรี       จำนวน 327 คดี
3. ศาลที่มีปริมาณคดีขึ้นสู่การพิจารณาสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่
1. ศาลแขวงเชียงใหม่       จำนวน 344 คดี
2. ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด      จำนวน 291 คดี
3. ศาลแขวงนนทบุรี       จำนวน 253 คดี
4. ศาลแขวงนครราชสีมา จำนวน 225 คดี
5. ศาลแขวงชลบุรี        จำนวน 223 คดี

4. ข้อหาที่มีการกระทำความผิดสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่
1. ขับรถขณะเมาสุรา จำนวน 9,556คน
2. ขับรถโดยไม่มีใบอนุญาต       จำนวน 1,593คน
3. ขับรถขณะเสพยาเสพติด จำนวน  259 คน
หมายเหตุ : ใน 1 คดี อาจมีหลายข้อหา (ซึ่งในปีนี้รายงานสถิติเป็นหน่วย “คน” แทน เพื่อง่ายต่อความเข้าใจ)

สถิติความผิดตาม พ.ร.บ. จราจรทางบก ของกลุ่มศาลเยาวชนและครอบครัว
1. จำนวนคำร้องที่เข้าสู่การตรวจสอบการจับ รวมทั้งสิ้น 141 คำร้อง
2. จำนวนข้อหาที่เข้าสู่การตรวจสอบการจับ
1) ขับรถขณะเมาสุรา 109 ข้อหา
2) ขับรถขณะเสพยาเสพติด 32 ข้อหา
3) ขับรถโดยไม่มีใบอนุญาต 2 ข้อหา
3. จำนวนผู้ต้องหาที่เข้าสู่การตรวจสอบการจับ รวมทั้งสิ้น 141 คน แบ่งเป็น
เพศหญิง 5 คน
เพศชาย 136 คน
4. ผลการตรวจสอบการจับ แบ่งเป็น
ชอบด้วยกฎหมาย 141 คน
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 0 คน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้บึงกาฬอากาศเย็นลงอีก นักท่องเที่ยว-ผู้สูงอายุต้องก่อไฟผิง (ชมคลิป)
บทความถัดไปจีน-ญี่ปุ่น-เกาหลีใต้‘สามก๊กฉบับใหม่’ ‘โดนัลด์ ทรัมป์’เล่นบท‘ซือหม่า อี้’ : โดย ศ.ชยานันต์ ศุกลวณิช