‘ถาวร’ ตรวจเยี่ยม-มอบนโยบาย ‘บิ๊ก’ วิทยุการบิน ภายใต้แนวคิด ‘เชื่อมไทย เชื่อมโลก’

“ถาวร เสนเนียม” รมช.คมนาคม ตรวจเยี่ยม มอบนโยบายดำเนินงานผู้บริหารบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ภายใต้แนวคิด “เชื่อมไทย เชื่อมโลก”

นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายในการดำเนินงานให้กับผู้บริหารบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) เมื่อวันที่ 15 มกราคม muj สำนักงานใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด โดยมี นายเจือ ราชสีห์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ประจำนายถาวร เสนเนียม) และคณะ ร่วมการตรวจเยี่ยมฯ ทั้งนี้ นายสมนึก รงค์ทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บวท.กล่าวต้อนรับ และบรรยายสรุปภารกิจ โครงการสำคัญ และผลการดำเนินงานของ บวท.

ในการตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายในการดำเนินงานให้กับผู้บริหาร บวท. นายถาวร ได้มอบนโยบายแก่ผู้บริหาร บวท. ภายใต้แนวคิด “เชื่อมไทย เชื่อมโลก” โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

1.การบริหารจราจรทางอากาศ ควรมีประสิทธิภาพ รักษามาตรฐานการให้บริการ และมีคุณภาพสูงสุดในทุกท่าอากาศยานอย่างยั่งยืน พร้อมพัฒนาระบบการบริหารจราจรทางอากาศให้ทันสมัย เพื่อความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว ตรงตามเวลา และมีประสิทธิภาพของผู้ใช้บริการห้วงอากาศ 100% ทั้งนี้ การบริการทางเดินอากาศต้องบริหารเรื่องความปลอดภัย การเฝ้าระวัง และการแจ้งเตือนให้เป็นมาตรฐานและการบริหารความเสี่ยงด้านการจราจรทางอากาศควรเป็น 0.00% และควรบริหารงานร่วมกันแบบบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สนามบิน และสายการบิน เป็นต้น

2.การบริการระบบสื่อสาร การเป็นผู้นำด้านการให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศในภูมิภาคเอเชีย โดยพัฒนาระบบ อุปกรณ์ เครื่องมือการสื่อสารให้ทันสมัย และในสถานการณ์ปัจจุบัน เช่นเดียวกับประเทศที่เป็นผู้นำทางด้านการให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ

3.การบริการข่าวสารการเดินอากาศและงานแผนที่เดินอากาศ โดยพัฒนาแผนที่เดินอากาศให้มีมาตรฐาน และทันสถานการณ์ โดยเสนอแนวเส้นทางเดินอากาศที่เป็นประโยชน์ ประหยัดเวลา ประหยัดพลังงาน และปลอดภัย ให้แก่ ICAO เพื่อให้ได้มาซึ่งแผนที่เดินอากาศที่มีมาตรฐานขึ้น

4.การบริการอุตุนิยมวิทยาการบิน ประสานงานข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน กับกรมอุตุนิยมวิทยา ให้มีประสิทธิภาพ ต่อเนื่อง ครบถ้วน ถูกต้อง และรวดเร็วยิ่งขึ้น

5.การค้นหาและกู้ภัย โดยเตรียมพร้อม รับมือกับเหตุภัยพิบัติ และสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยการสร้างความตระหนัก และฝึกซ้อม การค้นหา เตือนภัย กู้ภัยในภาวะฉุกเฉินอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดเวลา เพื่อให้เกิความปลอดภัยสูงสุด

6.การปรับปรุงโครงสร้างขององค์กร บริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความเป็นมืออาชีพ อย่างเต็มความสามารถ และให้เป็นไปตามมาตรฐานระดับสากล พร้อมสนับสนุน และส่งเสริมให้สร้างผลงานนวัตกรรมและเพิ่มคุณค่าให้แก่อุตสาหกรรมการบินของประเทศ

7.อากาศยานไร้คนขับ (โดรน) บวท. ควรบูรณาการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) กองทัพอากาศ โดยให้อากาศยานไร้คนขับ (โดรน) อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ บวท. อย่างเต็มรูปแบบ พร้อมทั้งปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เพื่อรองรับการขยายตัวของการใช้โดรนเชิงพาณิชย์ในอนาคต

8.การบริหารงานด้านงบประมาณ บริหารงานด้านงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม เกิดการแข่งขันที่คุ้มค่า ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ราชกิจจาฯ เผยแพร่ระเบียบ กทม. ให้เอกชน ‘บริหาร-เก็บค่าที่จอดรถ’
บทความถัดไปรอง ผบ.ตร.กำชับ 11 บช.จับบ่อน หวย ตู้ม้า พนันบอล นอกหน่วยจับมีย้าย!