ตร. กำหนดแนวทาง หากพบพระ-สามเณร ขับรถ ให้เรียกตรวจใบขับขี่เหมือน ปชช.ทั่วไป

ตร. กำหนดแนวทาง หากพบพระ-สามเณร ขับรถ ให้เรียกตรวจใบขับขี่เหมือน ปชช. ทั่วไป

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. ได้มีบันทึกข้อความที่ 0007.34/1362 ลง 20 พฤษภาคม 2563 ถึง ผบช.น.,ภ.1-9,ก.,ปส.,ส.,สตม.,ตชด. และทท. เรื่องแนวทางปฏิบัติกรณีพระภิกษุสามเณรขับขี่รถยนต์ และรถจักรยานยนต์

ด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีหนังสือ ที่ พศ 0006/03305 ลง 2 เมษายน 2563 กรณีพระภิกษุสามเณรขับขี่รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ เป็นเหตุให้เกิดความสูญเสียทั้งในด้านชีวิตและทรัพย์สิน และเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของประชาชน ส่งผลกระทบต่อความศรัทธาและความเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชน ในการนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขอให้ ตร. พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในการตรวจตราการขับขี่รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ของพระภิกษุสามเณรเยี่ยงประชาชนทั่วไป

กรณีตรวจพบพระภิกษุ สามเณรขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ให้พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ แล้วให้รายงานพฤติกรรมการกระทำความผิดดังกล่าวให้เจ้าคณะตำบล เจ้าคณะอำเภอ หรือเจ้าคณะจังหวัด ทราบด้วย

ด้าน สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้เป็นไปตามมติของมหาเถรสมาคมและวัตถุประสงค์ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงเห็นควรให้ดำเนินการ ดังนี้

1.ในกรณีที่ตรวจพบพระภิกษุสามเณรขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นครั้งแรก ให้ตรวจสอบใบสุทธิ วัดที่สังกัด ใบอนุญาตขับรถแล้วถ่ายภาพและรายงาน ให้เจ้าคณะตำบล เจ้าคณะอำเภอ หรือเจ้าคณะจังหวัด ทราบ
2.ในกรณีพบการกระทำผิดซ้ำอีก ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการตามกฏหมายได้ตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ผู้สูงอายุ-คนพิการ ชาวบ้านโป่ง ฝากชมรบ.ผ่านส.ส. หลังช่วยเงินเยียวยา ช่วงวิกฤต
บทความถัดไปบอลชายหาด วางแผนลุย4ศึกใหญ่ ประเดิม ไทยแลนด์ ไฟว์ ต.ค.นี้ ที่บางแสน