“สราวุธ”เผยติดกล้องวงจรปิดห้องพิจารณาแล้ว 246 ศาลสิ้นเดือนพ.ย.ติดครบหมดทั่วปท.ป้องกันเหตุ

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เปิดเผยว่า ภายหลังจากเกิดเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยขึ้นภายในบริเวณศาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ และก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน สำนักงานศาลยุติธรรมจึงได้วางมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในศาลที่เข้มงวดเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งมีนโยบายติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในห้องพิจารณาคดีของศาลยุติธรรมทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยให้แก่หน่วยงานศาลยุติธรรม ผู้พิพากษา คู่ความ และผู้ที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาพิพากษาคดี รวมถึงเฝ้าระวังและป้องกันเหตุร้ายที่อาจจะเสี่ยงเกิดขึ้นได้ในห้องพิจารณาคดี โดยสำนักงานศาลยุติธรรมได้มอบหมายให้ศูนย์รักษาความปลอดภัยดำเนินการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่สามารถบันทึกภาพและเสียงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสำหรับติดตั้งภายในห้องพิจารณาคดีของศาลยุติธรรมทั่วประเทศทุกห้องที่มีการใช้งาน รวมจำนวนทั้งสิ้น 270 ศาล ซึ่งต้องใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 2,112 ตัว ล่าสุดได้ดำเนินการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแล้วเสร็จจำนวน 1,905 ตัว ใน 246 ศาล และได้ดำเนินการจัดอบรมด้านวิชาการและการใช้งานระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดห้องพิจารณาคดีให้แก่เจ้าหน้าที่ของศาลยุติธรรมทั่วประเทศผ่านการถ่ายทอดสดภาพและเสียง(Streaming) เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในส่วนของศาลที่อยู่ระหว่างปรับปรุงอาคารและรอติดตั้ง จำนวน 20 ศาล และศาลที่ต้องการติดตั้งกล้องเพิ่มอีก จำนวน 4 ศาล คาดว่าจะสามารถดำเนินการติดตั้งให้แล้วเสร็จทั้งหมดได้ภายในเดือน พ.ย.63

นายสราวุธ กล่าวเพิ่มเติมว่า มาตรการรักษาความปลอดภัยที่ออกมาได้วางระบบให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างเคร่งครัดและเข้มงวด รวมทั้งการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในห้องพิจารณาคดีของศาลยุติธรรมทั่วประเทศเพื่อป้องกันเหตุต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด ลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น และทำให้สามารถเข้าดำเนินการแก้ไขได้ทันท่วงที จะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งของมาตรการการรักษาความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่บุคลากรและประชาชนที่มาติดต่อราชการศาลมากขึ้น

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้“ไทยพบโควิด-19” ป่วยเพียง 1 ราย ซ้ำอยู่ในสถานกักโรคฯ
บทความถัดไปบทนำมติชน วันที่ 30 พฤษภาคม 2563 : ก้อนอิฐ-ดอกไม้