ตร.เตรียมพร้อม รองรับผ่อนคลายเฟส 4-เลิกเคอร์ฟิว เข้มบังคับใช้กม.

ตร. เตรียมความพร้อม รองรับผ่อนคลายเฟส 4 – เลิกเคอร์ฟิว เข้มบังคับใช้กฎหมาย ปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบ

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วย ผบ.ตร. และโฆษก ตร.ในฐานะ รองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปม.ตร.) เปิดเผยว่าตามที่คณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) ได้พิจารณาให้ผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมในระยะที่4 โดยจะยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถานหรือเคอร์ฟิว ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป รวมถึงอนุญาตให้มีการจำหน่ายสุราและเครื่องดื่มแอลกฮอล์ภายในร้านอาหารได้นั้น

พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ตระหนักถึงภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชน และเพื่อเป็น การให้ข้าราชการตำรวจทั่วประเทศได้เตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ให้สอดคล้องกับการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมในระยะที่4 จึงได้มีวิทยุในราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ 0007.35/1680 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563 ไปยังข้าราชการตำรวจทุกหน่วยทั่วประเทศ โดยให้ทุกหน่วยดำเนินการดังนี้

1.ดำรงความต่อเนื่องในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ทุกรูปแบบ โดยเฉพาะอาชญากรรมที่เป็นการซ้ำเติมประชาชน เช่น การประทุษร้ายต่อชีวิตและทรัพย์สิน การกู้ยืมเงินโดยมีอัตราดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด หรือการหลอกลวงผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น

2.เพิ่มความเข้มในการตั้งจุดตรวจจุดสกัดและกวดขันจับกุมอาชญากรรมที่กระทบต่อชีวิตประจำวันและความสงบสุขของประชาชนและสังคม เช่น การรวมกลุ่มแข่งรถในทาง การขับขี่รถขณะเมาสุรา ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด การหลบหนีเข้าเมือง ความผิดเกี่ยวกับสถานบริการหรือความผิดอันเป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดซึ่งออกตามความใน พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548

3.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจกิจการ/กิจกรรมที่ได้รับการผ่อนคลาย เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด ทั้งนี้การปฏิบัติให้เป็นไปตามลำดับขั้น คือ
1.ขั้นประชาสัมพันธ์
2.ขั้นแนะนำตักเตือน เพื่อให้มีการปรับปรุงการดำเนินการให้ถูกต้องหรือครบถ้วน
3.ขั้นดำเนินคดี มีการแนะนำตักเตือนแต่ยังคงไม่ปฏิบัติตามและมีเจตนาที่จะฝ่าฝืน

พล.ต.ท.ปิยะ กล่าวอีกว่า ผบ.ตร. ได้เน้นย้ำให้ผู้บังคับบัญชา ทุกระดับกำชับการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ และห้ามมิให้มีการเรียกรับผลประโยชน์เป็นอันขาด หากตรวจพบให้พิจารณาดำเนินการทั้งทางวินัยและอาญาอย่างเฉียบขาดทุกรายตำรวจไม่ได้ต้องการที่จะจับกุม ลงโทษ หรือเอาคนเข้าคุก เราเพียงมุ่งหวังให้ประเทศหลุดพ้นจากวิกฤติครั้งนี้ ขอให้พี่น้องประชาชนโปรดให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด เพราะเป็นสิ่งที่ทำให้ประเทศไทยสามารถรับมือกับการแพร่ระบาดของเชื้อโรคได้

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ดาวกับดวง ประจำวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2563 : โดย พิมพ์พรร
บทความถัดไป‘เวสป้า’ จับมือ ดิออร์ แบรนด์หรูฝรั่งเศส ออกคอลเลคชั่นพิเศษ เอาใจสายแฟชั่น