ในหลวงโปรดเกล้าฯพระราชทานเพลิงศพ’สกล เหมือนพะวงศ์’ 10 ส.ค. วัดมกุฏฯ

ในหลวงโปรดเกล้าฯพระราชทานเพลิงศพ ‘สกล เหมือนพะวงศ์’อดีตหัวหน้าคณะศาลฎีกา บิดา’ชนาธิป’รองเลขาฯประธานศาลฎีกา 10ส.ค.ที่วัดมกุฏกษัตริยาราม

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักพระราชวังได้มีหมายรับสั่งที่7235 ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเพลิงศพนายสกล เหมือนพะวงศ์ ม.ป.ช.,ม.ว.ม. ข้าราชการตุลาการบำนาญสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม ณ วัดมกุฎกษัตริยารามราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 25 มิถุนายนที่ผ่านมา

กำหนดการพระราชทานเพลิงศพ

วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563 เวลา 15.00 น. เชิญหีบศพออกตั้งบำเพ็ญกุศล ณ ศาลาวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานโกศแปดเหลี่ยมฉัตรเบญจาตั้งประดับ

วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 15.00 น. เชิญโกศศพแห่เวียนเมรุแล้วเชิญขึ้นตั้งบนจิตกาธาน

เวลา 17.00 น. พระราชทานผ้าไตร 5 ไตร ทอดถวายพระสงฆ์บังสุกุลแล้วพระราชทานเพลิง

สำหรับประวัติ นายสกล เหมือนพะวงศ์ เดิมชื่อนายกริ้ว เหมือนพะวงศ์ เกิดเมื่อวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2477 (วันพฤหัสบดีเดือน 6 ปีจอ) ณ ตำบลดีหลวงอำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เป็นบุตรนายแก้วและนางเลี่ยนเหมือนพะวงศ์มีพี่น้อง 4 คน ได้แก่ 1. นายเคลื่อน เหมือนพะวงศ์ (ถึงแก่กรรม) 2. นางสาวเคลื้อม เหมือนพะวงศ์ (ถึงแก่กรรม) 3. นายสกล เหมือนพะวงศ์ (ถึงแก่อนิจกรรม) 4. นางสมบูรณ์ จุทอง

ชีวิตครอบครัวนายสกล สมรสกับนางสาวสมศรี ศิวายพราหมณ์ มีบุตรธิดา 4 คน ได้แก่

1. นายชนาธิป เหมือนพะวงศ์ รองเลขาธิการประธานศาลฎีกาสมรสกับน.ส.อรุณวดี กาวิชัย มีบุตรธิดา 2 คน ได้แก่ นางสาวสุภาสิริและนายพงศ์อธิป เหมือนพะวงศ์
2. ดร.สุนทรียา เหมือนพะวงศ์ ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
3. นายธรรมณัฐ เหมือนพะวงศ์ ประกอบธุรกิจส่วนตัว สมรสกับ น.ส.อติภา เหลืองบริบูรณ์ มีบุตรบุญธรรม 2 คน ได้แก่ น.ส.ณัฏฐญา และน.ส.พิชญา เหมือนพะวงศ์
4. นายศิวพงศ์ เหมือนพะวงศ์ พนักงานบริษัทยูเอ็มซีเม็ททอล จำกัด

ประวัติการศึกษา

ประถมปีที่ 1-4โรงเรียนวัดพังกก ตำบลดีหลวงสทิงพระจังหวัดสงขลา

ระดับ มัธยมปีที่ 1-6โรงเรียนระโนดวิทยา อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

มัธยมปีที่ 7-8โรงเรียนมหาวชิราวุธอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ,ประโยคครูพิเศษมัธยม (พ.ม. ) ,นิติศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,เนติบัณฑิตสำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ,หลักสูตรพัฒนานักบริหารรุ่นที่ 53 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประวัติรับราชการ

ครูโรงเรียนวัดมกุฏกษัตริย์ ,อาจารย์โรงเรียนพณิชยการธนบุรีจังหวัดธนบุรี ,พนักงานอัยการกรมอัยการ ,ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลยุติธรรม ,ผู้พิพากษาประจำกระทรวง ,ผู้พิพากษาศาลแขวงขอนแก่น ,ผู้พิพากษาศาลจังหวัดชัยนาท ,ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดร้อยเอ็ด ,ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา ,ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ,ผู้พิพากษาศาลแพ่ง ,ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่ง ,ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ,รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 ,อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 ,อธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 ,อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาธนบุรี ,อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา ,ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา เเละเกษียณอายุราชการ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2537

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ผลงาน #จุติคิดและทำ 1 ปี พม. เพิ่มเงินช่วยค่าทำศพ ผู้สูงอายุรายได้น้อย อายุ 60 ปีขึ้นไป เป็น 3,000 บาท
บทความถัดไป‘ปัตตานี’แถลงจับโจรกระชากกระเป๋า ทำเหยื่อตกรถดับ มีหมายจับ 4คดี อ้างตกงานหาเงินเลี้ยงลูก