เด็กมอ.เจ๋ง คว้ารางวัลชนะเลิศกล่าวสุนทรพจน์ วันรพี’63 สภาทนายความ

เด็กม.สงขลานครินทร์ เจ๋ง คว้ารางวัลชนะเลิศกล่าวสุนทรพจน์ วันรพี’63 สภาทนายความ
           

สภาทนายฯ– เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม ที่ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ ได้มอบหมายให้นายทัศไนย ไชยแขวง อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ เป็นประธานเปิดโครงการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ระดับปริญญาตรี ประจำปี พ.ศ. 2563 เนื่องใน วันรพี ในหัวข้อเรื่อง “บทบาทของทนายความในชีวิตวิถีใหม่” โดยมีมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 16 แห่ง โดยมี   นายสมศักดิ์ อัจจิกุล กรรมการโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย,นายอนุพร อรุณรัตน์ ที่ปรึกษานายกสภาทนายความ/กรรมการโครงการพัฒนาบุคลากร นายนันทกร ไกรฤกษ์ กรรมการมรรยาท, ดร.เอกพงษ์ สารน้อย กรรมการโครงการพัฒนาบุคลากร,นายนันทน อินทนนท์ รองประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายกิจการระหว่างประเทศ ,ร้อยตำรวจเอก อมรพันธ์ ฉิมอิ่ม ผู้ชนะการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 13 และนายธีร์วัฒน์ ชูรัตน์ พิธีกรและผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เป็นคณะกรรมการตัดสิน โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้มชมการแข่งขันประมาณ 150 คน  

ในการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ในครั้งนี้ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิต นักศึกษาที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันทุกมหาวิทยาลัย
   
สำหรับผลการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ระดับปริญญาตรี ประจำปี พ.ศ. 2563 เนื่องในวันรพี ในหัวข้อเรื่อง “บทบาทของทนายความในชีวิตวิถีใหม่”  
รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่และทุนการศึกษาจากนายกสภาทนายความจำนวน 5,000 บาท ได้แก่ นางสาวเนติธร โล้วโสภณกุล จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือมอ.

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้รับโล่และทุนการศึกษาจากอุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายจำนวน 4,000 บาท ได้แก่ นางสาวณัชชา เขื่อนมณี  มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้รับโล่และทุนการศึกษาจากกรรมการฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายจำนวน 3,000 บาท ได้แก่ นางสาวประภาวรินทร์ อวยพร มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี  

รางวัลชมเชยจากสภาทนายความ จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวศุภวารี ชาวเหนือฟ้า มหาวิทยาลัยศรีปทุม รางวัลชมเชย อันดับ 1 นายนรภัทร์ เพชรชู มหาวิทยาลัยรามคำแหง และรางวัลชมเชย อันดับ 2 นางสาวศุภิสรา ปรุงทองดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้พ่อเฒ่าวัย 71 ปลงไม่ตก คว้า 11 มม.ระเบิดหัวดับ
บทความถัดไปเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ ปลดรูป “สมเด็จ วิรุฬหผล” อดีตนิสิตปี1 วีรชน 14 ตุลาออกจากคณะ