สภาทนายฯเซ็นเอ็มโอยู มูลนิธิพระมหาไถ่ให้ความรู้สิทธิ กม.คนพิการ

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายนิพนธ์ จันทเวช เลขาธิการและโฆษกสภาทนายความ แถลงว่า เมื่อวันที่ 5 ส.ค. ที่ผ่านมา สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ถ.พหลโยธิน ว่าที่ร.ต. ดร. ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ ร่วมลงนามกับมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ โดย บาทหลวงภัทรพงศ์ ศรีวรกุล ประธานมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ และ ดร.กิตติมา สิริศุภชัย กรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย / ปฏิคม และนายสัมฤทธิ์ ชาภิรมย์ ผู้จัดการ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ร่วมลงนามเป็นพยาน

ทั้งนี้สาระสำคัญบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนั้น เพื่อพัฒนากฎหมายและนโยบายสาธารณะ ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และทำให้สิทธิคนพิการเป็นจริง รวมถึงสภาทนายความจะให้คำปรึกษาทางกฎหมายและปฏิบัติงานทางคดีให้แก่คนพิการหรือองค์กรด้านคนพิการ

รวมทั้งจัดฝึกอบรมหรือสัมมนาเพื่อให้ความรู้ทางกฎหมายตามที่สภาทนายความพิจารณาตามระเบียบข้อบังคับของสภาทนายความฯ ตลอดจนรณรงค์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์เพื่อให้สังคมรับทราบถึงภารกิจและการดำเนินงานของทั้งสองฝ่าย ตลอดจนการสื่อสารสาธารณะเพื่อให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนและคนพิการ ทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายจะแต่งตั้งคณะทำงานบูรณาการร่วมกันเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์กำหนดแผนปฏิบัติงานประจำปีตามภารกิจหลักให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ครช. ชี้ ผ่าตันรธน.ไทย ไม่แก้ไข ต้อง ‘เขียนใหม่เท่านั้น’ นัดทำกิจกรรมหน้ารัฐสภา 10 ส.ค.นี้
บทความถัดไป‘ไอลอว์’ เปิดโต๊ะล่า 5 หมื่นชื่อ ยื่นร่างแก้ไขรธน.ฉบับประชาชน 7 ส.ค.