แกนนำ 6 สหภาพแรงงาน จากไฟฟ้า ประปาและยา ติดโบธงชาติ หนุนประชาธิปไตย(ชมคลิป)

แกนนำเครือข่ายไฟฟ้าประปาและยาเพื่อชาติประชาชนจาก 6 สหภาพแรงงาน รวมตัวชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ประกาศจุดยืนสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย พร้อมติดโบธงชาติ ระบุไม่พอใจรัฐบาลแต่ต้องไม่ล่วงเกินสถาบัน

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย นายคมสัน ทองศิริ แกนนำเครือข่ายไฟฟ้าประปาและยาเพื่อชาติประชาชน 6 องค์กร ประกอบด้วย สหภาพแรงงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย,สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง,สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าส่วนภูมิภาค,สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการประปานครหลวง,สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการประปาส่วนภูมิภาค และสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การเภสัชกรรม ได้มาแสดงจุดยืนในการเทิดทูนรักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หลังจากกิจกรรมวันนี้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จะมีการรณรงค์ให้องค์กรสมาชิกได้ลงรายมือชื่อเพื่อแสดงจุดยืน เมื่อรวบรวมรายชื่อเรียบร้อยแล้วจะไปยื่นหนังสือถึงสถาบันหลักในการปกครองประกอบด้วยนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้บริหารประเทศ ประธานวุฒิสภาและตุลาการต่อไป นอกจากนี้ได้จัดทำสติกเกอร์แจกจ่าย รวมถึงขอความร่วมมือผู้มาร่วมกิจกรรมหลักจากนี้ให้ติดโบธงชาติไทยไว้เป็นสัญลักษณ์

นายคมสันกล่าวว่า ในส่วนที่ใครจะไม่พอใจรัฐบาลในการบริหารประเทศก็เป็นเรื่องของกลุ่มคนนั้นๆ ที่จะไปดำเนินกิจกรรมกัน อีกทั้งเชื่อว่าบ้านเมืองนี้เป็นประชาธิปไตย แต่ประชาธิปไตยต้องไม่ล่วงเกินในสิ่งที่ประชาชนคนไทยนั้นรักคือสถาบันพระมหากษัตริย์

ผู้สื่อข่าวรายงาน สำหรับการรวมตัวของเครือข่ายดังกล่าว มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสน.สำราญราษฎร์และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพระนครสังเกตการณ์

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon