ตร.กำชับนครบาล,ภ.1-9 เลี่ยงใช้กำลังต่อผู้ชุมนุม ตามข้อเรียกร้อง’แอมเนสตี้’

เมื่อวันที่ 18 กันยายน พล.ต.ท.จารุวัฒน์ ไวศยะ ผู้ช่วยผบ.ตร. ปฏิบัติราชการแทน ผบ.ตร. ได้มีบันทึกข้อความส่วนราชการสำนักงานตำรวจแก่งชาติ(ตร.) ที่ 0011.24/2563 ลงวันที่ 8 กันยายน 2563 เรื่องการใช้สิทธิมนุษยชนในการเข้าร่วมชุมนุมโดยสงบ ถึง ผบช.น.,ภ.1-9 โดยแจ้งเพื่อทราบและให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ใจความระบุ ว่า ด้วยด้วยแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชันแนล ได้มีหนังสือลง 31 กรกฎาคม 2563 ถึง ตร. กล่าวอ้างถึงสถานการณ์การชุมนุมในประเทศไทย ซึ่งมีการควบคุมตัวและการฟ้องร้องคดีอาญาต่อผู้ชุมนุมอันเนื่องมาจากการใช้สิทธิมนุษยชนในการเข้าร่วมชุมนุมโดยสงบ โดยแอมเนสตี้ อินเตอร์ เนชันแนล ได้มีข้อเรียกร้องมายัง ตร. เกี่ยวด้วยสถานการณ์การชุมชุมในประเทศไทย ดังนี้

1.แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชันแนลตระหนักว่าการระบาดของโรคโควิด-19 เป็นเหตุการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับโลก จึงขอเรียกร้องให้ ตร. รับรองว่าจะปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาระเบียบและคุ้มครองสุขภาพของประชาชนในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 โดยดำเนินการตรวจตราดูแลให้การชุมนุมโดยสงบสามารถเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิผล

2.ขอเรียกร้องให้ ตร. ถอนฟ้องคดีอาญาต่างๆ ที่ยื่นเพื่อเอาผิดประชาชนจำนวนมาก ทั้งนักเรียน นักศึกษา และนักกิจกรรมทางการเมือง อันเนื่องมาจากเข้าร่วมการชุมนุมอย่างสันติ รวมถึงกรณีที่เกิดขึ้นจากการละเมิดข้อห้ามเรื่องการชุมนุมสาธารณะ

3.ขอเรียกร้องให้ ตร.เคารพและคุ้มครองสิทธิของนักกิจกรรมด้านสิทธิมนุษชนในการติดตามกาชุมนุม โดยไม่ริบหรือทำลายสิ่งใดๆ ที่มีการจดหรือบันทึกไว้ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตามความคืบหน้าการชุมนุม

4.ขอเรียกร้องให้ ตร. รับรองว่าจะปฏิบัติตามประมวลหลักแห่งสหประชาชาติสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย ซึ่งมาตรา 3 ระบุไว้ว่า
“เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายอาจสามารถใช้กำลังได้เฉพาะเมื่อจำเป็นอย่างเคร่งครัดและใช้ได้เท่าที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่” โดยขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้วิธีการที่ไม่รุนแรงก่อนที่จะเลือกใช้กำลัง และหากไม่สามารถหลีกเลี่ยงการใช้กำลังได้ จ้าหน้าที่ตำรวจต้องใช้กำลังยับยั้งชั่งใจ และได้สัดส่วนต่อความสำคัญของเป้าหมายในการบังคับใช้กฎหมายนั้น และจะต้องให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์แก่ผู้ที่บาดเจ็บหรือได้รับผลกระทบอย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้

ตร.พิจารณาแล้วเห็นเห็นควรให้ น.,ภ.1-9 กำชับให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมการชุมนุมของประชาชน ให้ดำเนินการตรวจตราดูแลผู้มาเข้าร่วมชุมนุมให้สามารถชุมนุมได้โดยสงบ ด้วยความเคารพและคุ้มครองสิทธิของนักกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชนในการติดตามการชุมนุม โดยไม่ริบหรือทำลายสิ่งใดๆ ที่มีการจดหรือบันทึกไว้ รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตามความคืบหน้าการชุมนุม และกรณีในการควบคุมผู้มาเข้าร่วมชุมนุมนั้น ให้เจ้าหน้าที่ใช้วิธีการที่ไม่รุนแรงก่อนที่จะเลือกใช้กำลัง และหากไม่สามารถหลีกเลี่ยงการใช้กำลังได้นั้น ให้เจ้าหน้าที่กระทำการโดยได้สัดส่วนแก่ความจำเป็นต่อการบังคับใช้กำลังนั้น และจะต้องให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์แก่ผู้ที่บาดเจ็บหรือได้รับผลกระทบอย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้“สุวัจน์”ชู “Thai Fight New Normal 2020” สร้างมาตรฐานใหม่มวยไทย ให้ทั่วโลกชม
บทความถัดไป‘แบงก์ชาติ’ ผลักดันภาคการเงินสู่โลกยุคดิจิทัล หวังช่วยลดต้นทุน-เพิ่มโอกาส-รักษาความปลอดภัย