ผบ.ตร.ตั้งกก.สืบสวนข้อเท็จจริง‘ผบช.ภ.2′- ผู้การจันทบุรี-ตราด พ่วง 5 เสือโรงพัก

ผบ.ตร. เซ็นตั้งกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ‘ผบช.ภ.2-ผบก.จันทบุรี-ตราด’ พ่วง 5 เสือโรงพัก หลังผลสอบชัด ปล่อยปละมีบ่อนแพร่โควิด-19

เมื่อวันที่ 12 มกราคม ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(ผบ.ตร.) มีคำสั่งตร.ที่ 16/2564 ลงวันที่ 11 มกราคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ใจความว่า ด้วยได้รับรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากสำนักงานจเรตำรวจ ตามคำสั่งสำนักงานจเรตำรวจ เกี่ยวกับผลการดำเนินการตามคำสั่งสำนักงานจเรตำรวจ ที่ 1/2564 ลงวันที่ 1 มกราคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีปรากฏข้อเท็จจริงต่อสังคมว่ามีการลักลอบเปิดบ่อนการพนันในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด เป็นเหตุให้มีการแพร่เชื้อโรคโควิด 19 (COVD-19) ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจปล่อยปละละเลยให้มีกรลักลอบเปิดบ่อนการพนัน หรือมีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้อง เรียกรับผลประโยชน์จากบ่อนการพนันดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีข้าราชการตำรวจดังต่อไปนี้

1.พล.ต.ท.วีระ จิรวีระ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2
2.พล.ต.ต.สุวิชาญ ญาณกิตติกุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี
3.พล.ต.ต.เสถียร บุญค้ำ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตราด
4.พ.ต.อ.ยอดชาย จำปาทอง ผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี
5.พ.ต.ท.กฤตธัช มิลินทปาน รองผู้กำกับการสืบสวน สถานีตำรวจภูธรนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
6.พ.ต.ท.สายัณห์ วันแรก รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรนายายอาม จังหวัตจันทบุรี
7.พ.ต.ท.วิรัตน์ เทศทอง รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
8.พ.ต.ท.เสกสรรค์ ศรีเพริศ รองผู้กำกับการสืบสวน สถานีตำรวจภูธรเขาสมิง จังหวัดตราด
9.พ.ต.ท.วสุวัช เกณิกานนท์ รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรเขาสมิง จังหวัดตราด
10.พ.ต.ท.ยุทธนา ประสพสุขมั่งดี สารวัตรสืบสวน สถานีตำรวจภูธรท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
11.พ.ต.ต.กิตติศักดิ์ แก่นมั่น สารวัตรสืบสวน สถานีตำรวจภูธรเขาสมิง จังหวัดตราด
12.พ.ต.ต.ชนินท์วิชญ์ แสงสุวรรณ สารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
13.พ.ต.ต.ประจักษ์พงษ์ ประดับ สารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบพื้นที่ดังกล่าวมานาน ไม่เอาใจใส่ ปล่อยปละละเลย ในการสืบสวน ป้องกันและปราบปรามอบายมุข เป็นเหตุให้ประชาชนติดเชื้อโรคโควิด 19 (COVD-19) จากบ่อนการพนันในพื้นที่ สร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงทุกมิติ ขัดต่อคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่ชาติ ที่ 234 /2558 ลงวันที่ 27 เมษายน 2558 เรื่อง การพิจารณาเจ้าหน้าที่ตำรวจที่บกพร่องในการป้องกันและปราบปรามอบายมุข เหตุเกิดวันเวลาใดไม่ปรากฏแน่ชัด ถึงปลายเดือน ธันวาคม 2563 บริเวณบ่อนสนามขนไก่ หมู่บ้านหนองสีงา หมู่ 3 ตำบลวังใหม่ อำกอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี, บ่อนเนินสูง ตำบลเนินสูง อำเภอทใหม่ จังหวัดจันทบรี และบริเวณอู่ทำสีรถยนต์ หมู่ 6 ตำบลแสนตุ้ง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด โดยลำดับที่ 1 รับผิดชอบในเขตพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 2 ที่ปรากฏข้อมูลว่ามีบ่อนการพนั้นหลายแห่งในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 มาตรา 84 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงสืบสวนในเรื่องดังกล่าว ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

1.พล.ต.ท.มโนช ตันตระเธียร จเรตำรวจ (สบ8) เป็นประธานกรรมการ

2.พล.ต.ต.ภูริวัจน์ พูลสวัสดิ์ ผู้บังคับการ กองตรวจราชการ 6 เป็นกรรมการ

3.พ.ต.อ.ฉัตรชัย ศักดาวิศิษฏ์ รองผู้บังคับการ กองตรวจราชการ 6 เป็นกรรมการ

4.พ.ต.อ.เจนกมล คำนวล รองผู้บังคับการ กองตรวจราชการ 8 เป็นกรรมการ

5.พ.ต.อ.ปิยะ ด้วงพิบูลย์ ผู้กำกับการ ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 2 กองตรวจราชการ 8 เป็นกรรมการ

6.พ.ต.ท.ไพโรจน์ เรืองทิพย์ รองผู้กำกับการ ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 2 กองตรวจราชการ 8 เป็นกรรมการ

7.พ.ต.ท.พงษ์ปกรณ์ พิพัฒนสมพร รองผู้กำกับการ ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ กองตรวจราชการ 8 เป็นกรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้ให้คณะกรรมการสืบสวนดำเนินการสืบสวนพิจารณา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง ให้แล้วเสร็จ แล้วเสนอสำนวนการสืบสวนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

อนึ่ง ถ้าคณะกรรมการสืบสวนเห็นว่ากรณีมีมูลว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำผิดวินัยในเรื่องอื่น นอกจากที่ะบุไว้ในคำสั่งนี้ หรือกรณีที่การสืบสวนพาดพิงไปถึงข้าราชการตำรวจผู้อื่นและคณะกรรมการสืบสวนพิจารณาในเบื้องต้นแล้วเห็นว่าข้าราชการตำรวจผู้นั้นมีส่วนร่วมหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำในเรื่องที่สืบสวนนั้นอยู่ด้วย ให้ประธานกรรมการรายงานมาโดยเร็ว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon