โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ พล.ต.ท.ปรีชา เจริญสหายานนท์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วย ผบ.ตร.

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ พล.ต.ท.ปรีชา เจริญสหายานนท์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วย ผบ.ตร.

เมื่อวัน 10  ก.พ. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล

ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลตำรวจตรี ปรีชา เจริญสหายานนท์ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งคณะกรรมการข้าราชการตำรวจมีมติเห็นชอบ ให้รับโอนมาบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจ

พ้นจากตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ตั้งแต่วันที่ 9  กุมภาพันธ์ 2564 นั้น

บัดนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศ พลตำรวจโท ให้แก่ พลตำรวจตรี ปรีชา เจริญสหายานนท์ ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศ ณ วันที่ 10  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

 

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon