มธ.แถลงการณ์ ขอให้คำนึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของผู้ถูกจับกุม ปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างพิจารณาคดี

มธ.แถลงการณ์ ขอให้คำนึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของผู้ถูกจับกุม ปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างพิจารณาคดีตามหลักเกณฑ์

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ออกแถลงการณ์ ขอให้คำนึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของผู้ถูกจับกุม ระบุว่า ด้วยสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองในปัจจุบัน อันนำไปสู่การจับกุมและดำเนินคดีกับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป รวมถึงนักศึกษา มธ.ที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมและแสดงความคิดเห็นทางการเมือง

มธ.ในฐานะสถาบันการศึกษาซึ่งมีพันธกิจในการสร้างองค์ความรู้ การจัดการเรียนการสอน และการดูแลกิจการนักศึกษา จึงมีความกังวลและความห่วงใยในสวัสดิภาพและความปลอดภัยของผู้ถูกจับกุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาของ มธ. ซึ่งควรมีโอกาสในการศึกษาเล่าเรียน และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงออกแถลงการณ์ฉบับนี้เพื่อแสดงข้อความห่วงกังวลดังกล่าวข้างต้นไปยังหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาการดำเนินการตามกฎหมาย โดยคำนึงถึงความเป็นธรรม สิทธิและเสรีภาพ สวัสดิภาพของผู้ถูกจับกุม และพิจารณาให้ผู้ถูกจับกุมได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างการพิจารณาคดีตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

รวมทั้งมีสิทธิในการต่อสู้คดีได้อย่างเต็มที่ ตามหลักการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ อันเป็นสิทธิในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่เป็นหนึ่งในหลักสิทธิมนุษยชนสากล และเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่รัฐธรรมนูญของประเทศไทยให้การคุ้มครองและรับรองไว้ เพื่อให้ผู้ถูกจับกุมซึ่งเป็นนักเรียน นิสิต และนักศึกษา สามารถกลับมาศึกษาเล่าเรียนเพื่ออนาคตทางการศึกษาของเยาวชนเหล่านี้ ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไป

นอกจากนี้ มธ.ขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายแก้ไขปัญหาความแตกต่างทางความคิดและความขัดแย้งทางการเมืองด้วยสันติวิธีและความอดทนอดกลั้น ตลอดจนร่วมมือกันแก้ปัญหาขัดแย้งอย่างจริงใจ และจริงจัง เพื่อหาทางออกร่วมกันตามวิถีทางของระบอบประชาธิปไตยต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ในหลวง พระราชินี เจ้าคุณพระสินีนาฏ พระราชทานถวายภัตตาหารเพล พระภิกษุ-สามเณร สอบบาลีสนามหลวงฯ
บทความถัดไป‘ณวัฒน์’ อัด ‘สิระ’ ไล่ประชาชน คนอึดอัดใจ เป็นถึง ส.ส.ทำไมไม่ฟังเขา