ศาลอาญาทุจริตฯ ออกคำสั่ง รฟม.ส่งหนังสือแจงประมูลโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม นัดฟังคำสั่ง 5 พ.ค.นี้

ศาลอาญาทุจริตฯ ออกคำสั่ง รฟม.ส่งหนังสือชี้แจงเกี่ยวข้องกับการประมูล โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มภายใน 30 วัน นัดฟังคำสั่งอีกครั้ง 5 พ.ค.64

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม ที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางถ.นครไชยศรี ศาลนัดฟังคำสั่งในชั้นตรวจคำฟ้อง คดีหมายเลขดำที่ อท.30/2564 ระหว่าง บ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือBTSC ผู้ให้บริการรถไฟฟ้า BTS เป็นโจทก์ ยื่นฟ้อง นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการ รฟม. กับพวกรวม 7 คน เป็นจำเลย กรณียกเลิกการประมูลโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ในข้อหา ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157,165 และ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 172

โดยยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 22 ก.พ.2564 ที่ผ่านมา สืบเนื่องจาก กรณีการคัดเลือกเอกชนร่วมโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มฯ ที่ รฟม. และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การคัดเลือก หลังเอกชนยื่นซองข้อเสนอแล้ว โดยมิชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งก่อนยื่นฟ้องคดีนี้ BTSC ได้ยื่นฟ้อง รฟม. และคณะกรรมการคัดเลือกฯ ต่อศาลปกครองกลาง เป็นคดีหมายเลขดำที่ 2280/2563 และศาลได้วินิจฉัยว่า การกระทำดังกล่าว น่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับความไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้ รฟม.ระงับการใช้หลักเกณฑ์การคัดเลือกที่แก้ไขไว้ จนกว่าศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น แต่ปรากฏว่า เมื่อวันที่ 3 ก.พ.64 รฟม.กลับทำการยกเลิกการประมูล ทำให้ BTSC ผู้ยื่นซองข้อเสนอได้รับความเสียหาย

โดยวันนี้ ผู้รับมอบอำนาจโจทก์ และทนายโจทก์มาศาล

โดยศาลอาญาทุจริตฯ ได้ตรวจคำฟ้องโจทก์แล้วเห็นว่าโจทก์ขอแก้ไขฟ้องในส่วนของรายละเอียดเกี่ยวกับสถานะหรือตำแหน่งหน้าที่ของจำเลยทั้งเจ็ด และขอเพิ่มเติมฐานความผิด ซึ่งไม่ได้ทำให้จำเลยทั้งเจ็ดเสียเปรียบในการต่อสู้คดีหรือทำให้จำเลยต่อสู้ จึงเห็นควรอนุญาตให้โจทก์แก้ไขเพิ่มเติมฟ้องและคำขอท้ายฟ้องได้

อย่างไรก็ตามเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาคำฟ้องและมีคำสั่งเกี่ยวกับคดี เห็นควรมีหนังสือถึง การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เพื่อให้จัดส่งหนังชี้แจงข้อมูล ได้แก่ 1.การดำเนินการคัดเลือกเอกชนครั้งแรกที่มีการยกเลิก 2. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสาร 3. คำสั่งที่ยกเลิกประกาศเชิญชวน 4. รายงานการประชุมที่มีเปลี่ยนแปลง รวมถึงรายงานการประชุมที่เกี่ยวกับการยกเลิกต่างๆ และหนังสือยืนยันความเห็นคัดค้าน ของ ผู้แทนสำนักงบประมาณในคณะกรรมการการคัดเลือกตามมาตรา 36 แห่งพรบ.การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.2562 ภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับหนังสือแจ้ง

โดยศาลได้นัดฟังคำสังหรือคำพิพากษาในวันที่ 5 พ.ค. 64 เวลา 09.00 น.

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon