จับตามอง 3 เเคนดิเดต ชิงดำประธาน ก.อ.

(จากซ้ายไปขวา)นายพชร ยุติธรรมดำรง,นายสัตยา อรุณธารี และนายถาวร พานิชพันธ์

จับตา 3 เเคนดิเดต อดีตอัยการดังพชร-สัตยา-ถาวร ชิงดำ ปธ.ก.อ.คนต่อไป

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม สำนักงานอัยการสูงสุดได้เผยเเพร่ ข้อมูลบุคคลในการแนะนำตัวประวัติการทำงานผลงานและวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการปฏิบัติงในหน้าที่ของบุคคลที่สมควรได้รับเลือกเป็นประธานคณะกรรมการอัยการ (ก.อ.) ตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ.2553 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561

โดยขั้นตอนการเลือกประธาน ก.อ.กำหนดให้มีการ คละบัตรและส่งบัตรไปยังข้าราชการอัยการที่มีสิทธิเลือกเมื่อวันที่ 17 มีนาคมที่ผ่านมา เเละจะปิดผนึกช่องใส่บัตรลงคะเเนนในวันที่ 19 เมษายน เวลา 16.30 น. เเละกำหนดให้นับคะเเนนในวันที่ 20 เมษายน เวลา 09.30 น.เป็นต้นไปจนกว่าจะนับเสร็จที่ห้องประชุม 303 สำนักงานอัยการสูงสุด ศูนย์ราชการถนนเเจ้งวัฒนะ

สำหรับ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ.2553 มาตรา 18 บัญญัติให้คณะกรรมการอัยการ (ก.อ) ตามกฎหมายใหม่จำนวน 15 คนประกอบด้วย ประธาน ก.อ. (ที่มาจากการเลือกของอัยการยกเว้นอัยการผู้ช่วย) โดยมีอัยการสูงสุดเป็นรองประธาน ก.อ.

ส่วน ก.อ.ประกอบด้วย รองอัยการสูงสุดตามลำดับอาวุโส จำนวน 5 คน กรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 6 คน ซึ่งมาจากการเลือกของอัยการยกเว้นอัยการผู้ช่วย ประกอบด้วย อัยการชั้น 5 ขึ้นไปจำนวน 4 คน อัยการที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 2 คน รวมเป็น6 คน เเละกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 คน ซึ่งไม่เป็นหรือเคยเป็นอัยการมาก่อนและเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการงบประมาณ การพัฒนาองค์กร หรือการบริหารจัดการ โดยให้อธิบดีอัยการ สำนักงานคณะกรรมการอัยการ เป็นเลขานุการ ก.อ.

โดยประธาน ก.อ. เเละคณะกรรมการ ก.อ.ในสัดส่วนการเลือกตั้งจะมาจากการเลือกของอัยการยกเว้นอัยการผู้ช่วยทั่วประเทศ

สำหรับ คุณสมบัติผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเลือกเป็นประธาน ก.อ. จะเป็นผู้รับบำเหน็จบำนาญตามกฏหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และเคยรับราชการเป็นข้าราชการมาแล้วในตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบดีอัยการหรืออธิบดีอัยการภาคหรือเคยรับราชการในตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบดีหรือหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่า ทั้งนี้ ต้องไม่เคยเป็นสมาชิกหรือเป็นเจ้าหน้าที่พรรคการเมืองในระยะสิบปีก่อนได้รับเลือกโดยประธาน ก.อ. มีวาระดำรงตำแหน่ง 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกับหม่อมแต่งตั้ง

ส่วน ก.อ. ผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระดำรงตำแหน่ง 2 ปีนับแต่วันที่ อสส. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็น ก.อ.ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยประธาน ก.อ. และ ก.อ.ผู้ทรงคุณวุฒิดำรงตำแหน่งได้วาระเดียว

สำหรับการเลือกตั้งประธาน ก.อ.ตามกฎหมายใหม่ในครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 2 โดยประธาน ก.อ.ที่มาจากการเลือกตั้งคนเเรกคือ นายอรรถพล ใหญ่สว่าง ซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่ต่อจนมีการเลือกตั้ง ประธาน ก.อ.คนใหม่เสร็จสิ้นประกาศผลเเละจนกว่าจะมีการโปรดเกล้าฯเเต่งตั้ง ประธาน ก.อ.คนใหม่ลงมา

โดยในครั้งนี้มีผู้เสนอตัวเเละเเสดงวิสัยทัศน์จำนวน 5 รายประกอบด้วย
1. นายถาวร พานิชพันธ์ อดีตรองอัยการสูงสุด
2. นายปรีชา วราโห อดีตรองอัยการสูงสุด
3. นายพชร ยุติธรรมดำรง อดีตอัยการสูงสุด
4. นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ อดีตอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร
5. นายสัตยา อรุณธารี อดีตรองอัยการสูงสุด

สำหรับเเคนดิเดทที่น่าจับตามองในครั้งนี้ ได้เเก่ นายพชร ยุติธรรมดำรง อัยการสูงสุดคนที่ 8 ซึ่งแม้การเลือกตั้งประธาน ก.อ.ครั้งที่เเล้วพลาดหวังเเต่ก็ได้คะแนนสูงเป็นอันดับ 2 เเละคะเเนนจัดว่าสูงพอสมควรซึ่งสะท้อนถึงบารมีอดีต อสส.ผู้นี้ที่เเม้จะเกษียนอายุราชการยังเป็นที่รู้จักในปัจจุบันโดยคะเเนนมาจากฐานเสียงอัยการรุ่นเก่า อีกทั้งมีนโยบายโดดเด่นผลักดันเงินเดือนค่าตอบแทนและสวัสดิการเท่าเทียมกับศาลจึงเชื่อว่าในการเลือก ก.อ.คราวนี้เมื่อนายพชรอาสาตัวเองอีก ก็มีโอกาสได้รับเลือกเป็นประธาน ก.อ.สูง

นายถาวร อดีตรองอัยการสูงสุดที่มีภาพของการเป็นคนตรงเเต่ก็มีความประนีประนอม มีความซื่อสัตย์สุจริต จนเป็นที่เชื่อถือยอมรับของอัยการในด้านนี้

เเละนายสัตยา อดีตรองอัยการสูงสุดรุ่นเดียวดับนายถาวรเป็นคนอัธยาศัยดี กว้างขวาง เป็นอาจารย์สอนกฎหมาย ชอบช่วยเหลือ จนเป็นที่รักของอัยการรุ่นน้องที่เข้าหาพบปะ

โดยสามารถดูรายละเอียดวิสัยทัศน์ของผู้อาสาเเต่ละคนได้ตามลิงค์ข้างล่างนี้
https://www2.ago.go.th/index.php/poll/9/1527

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon