ภาคีนักกฎหมายสิทธิฯ ยื่นศาลปกครอง ศุกร์นี้ กรณีปิดกั้น-สลายชุมนุมม็อบ 17 พฤศจิกา หน้ารัฐสภา

ภาคีนักกฎหมายสิทธิฯ ยื่นศาลปกครอง ศุกร์นี้ กรณีปิดกั้น-สลายชุมนุมม็อบ 17 พฤศจิกา หน้ารัฐสภา

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม ภาคีนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน เปิดเผยว่า วันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 10.30 น. ทางภาคีฯเตรียมเข้ายื่นฟ้องศาลปกครองกลาง ถนนแจ้งวัฒนะ กรณีการปิดกั้นและสลายการชุมนุมที่รัฐสภา เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 บริเวณรัฐสภา เกียกกาย

พร้อมระบุว่า กรณีการชุมนุมสาธารณะที่จัดขึ้นในนามกลุ่มราษฎรเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 บริเวณใกล้กับอาคารรัฐสภา ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร เหตุแห่งคดีนี้ เป็นการนัดชุมนุมเพื่อร่วมติดตามการประชุมรัฐสภาในวาระการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ 7 ฉบับ และเรียกร้องให้รัฐสภาลงมติให้ความเห็นชอบรับหลักการร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขที่ประชาชนร่วมกันใช้สิทธิเข้าชื่อเสนอกว่า 1 แสนรายชื่อ อันเป็นการใช้เสรีภาพการชุมนุมโดยสงบ และปราศจากอาวุธตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติรับรอง

แต่ในวันดังกล่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจกลับออกประกาศพื้นที่ห้ามชุมนุมในรัศมี 50 เมตรรอบรัฐสภา และทำการปิดกั้นถนนเส้นทางสัญจรในบริเวณรอบรัฐสภาด้วยเครื่องกีดขวางต่างๆ เพื่อสกัดกั้นผู้ชุมนุม ไม่ให้ผู้ฟ้องคดีและประชาชนสามารถใช้เสรีภาพในการชุมนุม และ/หรือเดินทางผ่านเข้าออกบริเวณหน้ารัฐสภาได้

รวมทั้งได้ดำเนินมาตรการสลายการชุมนุมด้วยการฉีดน้ำแรงดันสูงผสมสารเคมีแก๊สน้ำตา และใช้แก๊สน้ำตาชนิดควัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งเป็นการกระทำละเมิดจนเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีและประชาชนได้รับความเดือดร้อนเสียหายต่อสุขภาพร่างกายและถูกละเมิดเสรีภาพในการชุมนุม

โดยมีคำขอท้ายฟ้องดังนี้

1.ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดียุติการใช้กำลังจัดการการชุมนุมที่รุนแรงจนเกินสมควรแก่เหตุกับผู้ชุมนุมกลุ่มราษฎรและประชาชนทุกกลุ่ม อันเป็นการละเมิดต่อเสรีภาพการชุมนุมตามรัฐธรรมนูญและเป็นการใช้กำลังโดยไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนดูแลการชุมนุมสาธารณะและคู่มือการ ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563) ที่เกี่ยวข้อง

โดยเฉพาะการใช้กำลังและเครื่องมือควบคุมฝูงชนที่ไม่เป็นไปตามหลักการสากล เช่น ห้ามฉีดน้ำแรงดันสูงผสมแก๊สน้ำตาหรือสารเคมี และหรือห้ามใช้กระสุนยางยิงใส่ผู้ชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธ ห้ามวางสิ่งกีดขวางขัดขวางการใช้เสรีภาพการชุมนุมเกินกว่าเหตุ/โดยไม่มีเหตุอันสมควร

2.ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนดูแลการชุมนุมสาธารณะและคู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563) ที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียม การดำเนินการป้องกันเหตุเผชิญหน้าระหว่างผู้ชุมนุมต่างฝ่าย จัดเตรียมหน่วยรักษาพยาบาลเพื่อรองรับเหตุการณ์การชุมนุมในทุกการชุมนุม

และ 3.ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 ชดใช้ค่าเสียหายจากการละเมิดเสรีภาพการชุมนุมให้กับผู้ฟ้องคดี

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้บุรีรัมย์ประกาศตามหา 271 รายรับเงินสวัสดิการซ้ำซ้อน หาช่วยเหลือ (มีคลิป)
บทความถัดไป‘บิ๊กปั๊ด’ ไม่ได้ขอโทษม็อบ ย้ำใช้ความรุนแรงไม่เกิดประโยชน์ สังคมไม่ได้อะไร เสียหายทั้งสองฝ่าย