พล.ต.ท.สุรพล ผอ.ศูนย์ปปง.ขับเคลื่อนเช็กบิล 29 ความผิดมูลฐานอย่างเด็ดขาด

พล.ต.ท.สุรพล อยู่นุช ผู้ช่วยผบ.ตร.

เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 31 มีนาคม ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.ท.สุรพล อยู่นุช ผู้ช่วย ผบ.ตร. ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือ ศปปง.ตร. เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนศูนย์ ปปง.ตร.ครั้งแรก โดยมี พล.ต.ท.สมชาย พัชรอินโต ผบช.สกบ., พล.ต.ต.กมล เหรียญราชา รองผบช.ก., พล.ต.ต.สมบูรณ์ เทียนขาว ผบก.สปพ. และผู้แทนจาก ปปง. เข้าร่วมการประชุมด้วย

พล.ต.ท.สุรพลกล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันพบว่าการฟอกเงินก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจที่มีมูลค่ามหาศาลส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นจำนวนมาก ซึ่งเหล่าอาชญากรได้พัฒนารูปแบบการฟอกเงินให้มีความหลากหลาย และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ทำให้ยากต่อการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และในการดำเนินคดีฟอกเงิน ทั้งในส่วนการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐาน และฐานฟอกเงินซึ่งการดำเนินการทางอาญากับผู้กระทำความผิดฐานฟอกเงิน ในปัจจุบันยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากลักษณะคดีมีความพิเศษแตกต่างจากคดีทั่วไปต้องใช้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะ และต้องใช้ระยะเวลาในการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเป็นเวลานาน เพราะผู้กระทำความผิดเป็นองค์กรอาชญากรรมที่มีความรู้หรือมีฐานะในสังคม ประกอบกับยังขาดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเป็นเหตุให้การดำเนินคดีล่าช้าขาดประสิทธิภาพและขาดความเป็นเอกภาพของคดีทั้งในทางแพ่งและทางอาญา


พล.ต.ท.สุรพลกล่าวต่อว่า ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2564 พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. จึงให้จัดตั้งศปปง.ตร. โดยมีตนเป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ เพื่อให้มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ด้านความมั่นคงจากภัยคุกคามอาชญากรรมเกี่ยวกับการฟอกเงิน โดยบูรณาการทำงานร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ให้การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเกิดประสิทธิภาพ ทำให้ประชาชนและประเทศชาติได้รับความเป็นธรรมและประโยชน์สูงสุด การจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวขึ้นเพื่อให้การดำเนินการสืบสวนสอบสวนความผิดมูลฐาน 29 มูลฐาน ของพ.ร.บ.ฟอกเงิน ให้ดำเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพในการยึดทรัพย์ต่างๆ ซึ่งศูนย์นี้จะเป็นศูนย์หลัก หลังจากนี้ทางกองบัญชาการต่างๆ จะต้องจัดตั้งศูนย์ขึ้นมารองรับอีกครั้ง โดยจะมีการเรียกประชุม เพื่อกำหนดกรอบแนวทางในการปฏิบัติให้ชัดเจน

พล.ต.ท.สุรพลกล่าวอีกว่า ศูนย์ ปปง.ตร. จะเป็นเครื่องมือทางกฎหมายที่มีประสิทธิภาพในการที่จะนำมาใช้บังคับต่ออาชญากรรมหรือผู้กระทำผิดในรูปแบบต่างๆ ตามความผิดมูลฐานอย่างเด็ดขาด วันนี้จึงได้เชิญประชุมทีมบริหารและส่วนอำนวยการ เพื่อเตรียมความพร้อมและซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อน โดยมีผู้แทนจาก ปปง. มาร่วมประชุม ก่อนที่จะมีการประชุมชุดปฏิบัติการทั่วประเทศ พร้อมทำการเปิดตัวศูนย์อย่างเป็นทางการในเร็ว ๆ นี้

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon