พชร ยุติธรรมดำรง ผงาดนั่งปธ.ก.อ. หลังอัยการทั่วประเทศเทคะเเนนเกินครึ่ง

อัยการทั่วประเทศเทคะเเนนเกินครึ่งผู้มีสิทธิ เลือก “พชร ยุติธรรมดำรง” อดีต อสส.คนที่ 8 นั่งปธ.ก.อ.ตามกฎหมายใหม่ ต่อจาก “อรรถพล ใหญ่สว่าง” มีผลหลังโปรดเกล้าฯ

เมื่อวันที่ 20 เมษายน ที่สำนักงานอัยการสูงสุด ถนนเเจ้งวัฒนะ ทางสำนักงานอัยการสูงสุด โดยคณะกรรมการนับคะเเนนได้มีการนับคะเเนนการเลือกประธานคณะกรรมการอัยการ (ประธาน ก.อ.) เเทน นายอรรถพล ใหญ่สว่าง ประธาน ก.อ.ที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปีนับแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งในวันที่ 25 เมษายน 2564

นายประยุทธ เพชรคุณ รองโฆษก อสส.กล่าวว่าในวันนี้มีการนับคะเเนนตั้งเเต่ช่วงเช้า เเละทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเวลาประมาณ12.00 น.
โดยอัยการทั่วประเทศที่มีสิทธิเลือกตั้งครั้งนี้ 3,667 คน ได้ใช้สิทธิเลือกตั้ง 3,155 คนมีผู้ใช้สิทธิคิดเป็น 86.04%

ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดคือ นายพชร ยุติธรรมดำรง อดีตอัยการสูงสุดคนที่ 8 ได้คะแนนรวม 1,814 คะแนน ผู้ได้คะแนนที่2คือ นายถาวร พานิชพันธ์ อดีตรองอัยการสูงสุด ได้คะแนน 986 คะแนน ลำดับ3คือ นายสัตยา อรุณธารี อดีตรองอัยการสูงสุด ได้ 321 คะแนน ลำดับ4คือ นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ 20 คะแนน ลำดับที่ 5 นายปรีชา วราโห 12 คะแนน

โดยขั้นตอนต่อไปคือ จะรายงานผลการนับคะแนนให้อัยการสูงสุดทราบเพื่อประกาศผลการนับคะแนน อย่างเป็นทางการต่อไป

สำหรับ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ.2553 มาตรา 18 บัญญัติให้คณะกรรมการอัยการ (ก.อ) ตามกฎหมายใหม่จำนวน 15 คนประกอบด้วย ประธาน ก.อ. (ที่มาจากการเลือกของอัยการยกเว้นอัยการผู้ช่วย) โดยมีอัยการสูงสุดเป็นรองประธาน ก.อ. ส่วน ก.อ.ประกอบด้วย รองอัยการสูงสุดตามลำดับอาวุโส จำนวน 5 คน กรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 6 คน ซึ่งมาจากการเลือกของอัยการยกเว้นอัยการผู้ช่วย ประกอบด้วย อัยการชั้น 5 ขึ้นไปจำนวน 4 คน อัยการที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 2 คน รวมเป็น6 คน เเละกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 คน ซึ่งไม่เป็นหรือเคยเป็นอัยการมาก่อนและเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการงบประมาณ การพัฒนาองค์กร หรือการบริหารจัดการ โดยให้อธิบดีอัยการ สำนักงานคณะกรรมการอัยการ เป็นเลขานุการ ก.อ. โดยประธานก.อ. เเละคณะกรรมการ ก.อ.ในสัดส่วนการเลือกตั้งจะมาจากการเลือกของอัยการยกเว้นอัยการผู้ช่วยทั่วประเทศ

สำหรับ คุณสมบัติผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเลือกเป็นประธาน ก.อ. จะเป็นผู้รับบำเหน็จบำนาญตามกฏหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และเคยรับราชการเป็นข้าราชการมาแล้วในตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบดีอัยการหรืออธิบดีอัยการภาคหรือเคยรับราชการในตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบดีหรือหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่า ทั้งนี้ ต้องไม่เคยเป็นสมาชิกหรือเป็นเจ้าหน้าที่พรรคการเมืองในระยะสิบปีก่อนได้รับเลือกโดยประธาน ก.อ. มีวาระดำรงตำแหน่ง 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง

โดยประธาน ก.อ. และ ก.อ.ผู้ทรงคุณวุฒิดำรงตำแหน่งได้วาระเดียว

สำหรับการเลือกตั้งประธาน ก.อ.ตามกฎหมายใหม่ในครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 2 โดยประธาน ก.อ.ที่มาจากการเลือกตั้งคนเเรกคือ นายอรรถพล ใหญ่สว่าง จะปฏิบัติหน้าที่ต่อจนมีการเลือกตั้ง ประธาน ก.อ.คนใหม่เสร็จสิ้นประกาศผลเเละจนกว่าจะมีการโปรดเกล้าฯเเต่งตั้ง ประธาน ก.อ.คนใหม่ลงมา

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon