อัยการตรวจร่างสัญญาโมเดอร์นาเสร็จส่งองค์กรเภสัชเเล้ว ทำงานวันหยุด เร็ว รอบคอบ

อสส.ตรวจร่างสัญญาโมเดอร์นาเสร็จส่งองค์กรเภสัชเเล้ว โฆษกเผยกองที่ปรึกษากฎหมายทำงานวันหยุดพิจารณารวดเร็วรอบคอบ

เมื่อเวลา 11.40 .ที่ศูนย์ราชการสำนักงานอัยการสูงสุด ถนนเเจ้งวัฒนะนาย อิทธิพร แก้วทิพย์ โฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด  นายประยุทธเพชรคุณ รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมเเถลงถึงความคืบหน้ากรณีที่สำนักงานอัยการสูงสุดตรวจร่างสัญญาจัดซื้อวัคซีน โมเดอร์นา(Moderna)    นั้นตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดได้แถลงข้อเท็จจริงเมื่อวันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 ว่าไม่มีหน่วยงาน หรือองค์กรใดส่งร่างสัญญาการจัดซื้อวัคซีน โมเดอร์นา (Moderna) ให้กับสำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อพิจารณาตรวจร่าง และต่อมาในวันเดียวกันเวลาประมาณ 15 .00 .เศษ องค์การเภสัชกรรมจึงได้ส่งร่างจัดซื้อวัคซีนโมเดอร์นา(Moderna) ให้สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาตรวจร่างสัญญา ภายหลังจากสำนักงานอัยการสูงสุด ได้แถลงข้อเท็จจริงแล้ว นั้น เรื่องนี้ นายวงศ์สกุล  กิตติพรหมวงศ์ อัยการสูงสุด เห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องเร่งรัดพิจารณาตรวจร่างสัญญาให้เสร็จสิ้นอย่างรวดเร็วจึงได้มอบหมายให้คณะทำงานสำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย

โดยน..นารี ตัณฑเสถียร อธิบดีอัยการ สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายดำเนินการโดยเร่งด่วนจนการพิจารณาตรวจร่างสัญญาแล้วเสร็จในช่วงวันหยุดที่ผ่านมา ในวันเปิดทำการในวันนี้ สำนักงานอัยการสูงสุดจึงส่งคืนร่างสัญญาให้องค์การเภสัชกรรม  ไปดำเนินการต่อไป

สำนักงานอัยการสูงสุด ได้ตระหนักในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ที่สังคมไทยเรากำลังเผชิญอยู่และเห็นว่าเป็นสถานการณ์ที่ทุกคนในสังคมจะต้องร่วมมือร่วมใจ       ในการฟันฝ่าปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวให้ล่วงพ้นไป สำนักงานอัยการสูงสุดจึงให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าวนี้ เป็นอันดับแรก

Advertisement

นายประยุทธ รองโฆษก อสส.เผยว่าขณะนี้ไม่มีร่างสัญญาวัคซีนอยู่ในมือของสำนักงานอัยการเเล้ว ที่ผ่านมาสำนักงานอัยการสูงสุดได้เร่งตรวจร่างสัญญาการนำเข้าวัคซีนเพื่อป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ตั้งแต่วัคซีนชิโนแวคซึ่งใช้เวลาตรวจร่างสัญญา 1 วัน วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าใช้เวลาตรวจร่างฯ 5 วัน ส่วนวัคซีนไฟเซอร์ ได้รับร่างสัญญาฯจัดซื้อจากกรมควบคุมโรคเมื่อวันที่ 29 มิ..ที่ผ่าน โดยได้ตรวจร่างเสร็จฯและส่งกลับไปให้กรมควบคุมโรคในช่วงเช้านี้( 5 .) อย่างไรก็ตามยืนยันว่าอัยการสูงสุดได้พิจารณาร่างสัญญาดังกล่าวทั้งหมดแล้วไม่มีตกค้าง  ส่วนวัคซีนยี่ห้ออื่น เช่น สปุ๊กนิค และจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน ยังไม่ได้มีการส่งร่างสัญญาเข้ามา ส่วนรายละเอียดในการตรวจร่างสัญญาข้อเเนะนำเเละจำนวนวัคซีนนั้นต้องถามรายละเอียดไปยังองค์การเภสัชทางงานโฆษกไม่มีข้อมูลในส่วนนี้เเต่ขอให้เชื่อมั่นในการตรวจร่างสัญญาของสำนักงานที่ปรึกษากฎหมายที่มี ..นารี เป็นอธิบดีฯนั้นมีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าวที่จะรักษาผลประโยชน์

ของประเทศชาติเเละประชาชน

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image