สิงห์ชัย อสส.คนใหม่เตรียมแถลงนโยบายไปยังอัยการทั่วประเทศ 11 ต.ค.

รองโฆษกอสส. เผยอัยการสูงสุดเตรียมเเถลงนโยบายไปยังอัยการทั่วประเทศพร้อมปฏิบัติ 11 ต.ค.นี้หลังเปิดรับฟังความคิดเห็นคนในองค์กร

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม นายประยุทธ เพชรคุณ รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด เปิดเผยว่า วันที่ 11 ตุลาคม เวลา 10.00 น. นายสิงห์ชัย ทนินซ้อน อัยการสูงสุดจะแถลงนโยบายในการบริหารราชการการบริหารงานบุคคลการบริหารการงบประมาณและการดำเนินการต่างๆของอัยการสูงสุดให้บุคลากรของสำนักงานอัยการสูงสุดรับทราบและถือเป็นกรอบแนวทางในการผลักดันให้นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติสามารถตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศและการให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยวันดังกล่าว จะมีข้าราชการอัยการระดับอธิบดีอัยการในพื้นที่ส่วนกลางเเละอธิบดีอัยการทั้ง 9 ภาคเข้าร่วมรับฟังนโยบายจาก อสส. ที่ห้องประชุม 120 ปีสำนักงานอัยการสูงสุด ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เเละจะมีการถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ไปยังข้าราชการอัยการ เเละประชาชนทั่วประเทศ
หลังจากนั้นจะมีการจัดพื้นที่ให้สื่อมวลชนได้สัมภาษณ์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนหน้านี้นาย สิงห์ชัย อัยการสูงสุดเมื่อวันเข้ารับตำเเหน่งวันที่ 1 ต.ค.ได้ส่งสาร ถึงบุคลากรภายในสำนักงานอัยการสูงสุด ว่ามีเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพมาตรฐานงาน ด้านการอำนวยความยุติธรรม ,รักษาผลประโยชน์ของรัฐ และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่น ศรัทธา สร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นในสังคม ทั้งนี้ยังมีแนวทางสำคัญ คือ การนำกฎหมายและเทคโนโลยีที่เหมาะสมปรับเปลี่ยนวิถีการปฏิบัติงานให้ทันกับ โลกสมัยใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อกระบวนการยุติธรรมวิถีใหม่ ในการอำนวยความยุติธรรมและความเสมอภาค ให้เกิดขึ้นเป็นยุติธรรมเชิงรุก ส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งในและต่างประเทศ สนับสนุนงานด้านกฎหมายแก่หน่วยงานภาครัฐ พิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของรัฐอย่างเป็นธรรม ตลอดจนสร้างคุณค่าร่วมแก่บุคลากรในการทำงานเพื่อส่วนรวมให้เป็นที่พึ่งแห่งความยุติธรรม พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล ขับเคลื่อนสำนักงานอัยการสูงสุดให้เป็นองค์กรคุณธรรม ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้อง รวดเร็ว มีคุณธรรม บังคับใช้กฎหมายเพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชน ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์อื่นใดอันมิชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากผู้ปฏิบัติงานทุกภาคส่วน โดยให้ร่วม แสดงความคิดเห็น สภาพปัญหา และข้อเสนอแนะ ผ่านระบบ คิวอาร์โค้ด ที่ไปยังสำนักนโยบายอัยการสูงสุด สำนักงานบริหารและสนับสนุนงานอัยการสูงสุด ภายในวันที่  7 ตุลาคม

สำหรับลิงค์ถ่ายทอดสดวันเเถลงนโยบายวันที่ 11 ต.ค. สามารถรับชมได้
https://www.youtube.com/watch?v=SLBPcKYXDgo

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘ตรีนุช’ ลงพื้นที่สระแก้ว รับฟังปัญหาร.ร. เร่งแก้เตรียมพร้อมเปิดเทอม 2
บทความถัดไปวช.-ซินโครตรอน-มูลนิธิธรรมิกชน ใช้ “แสงซินโครตรอน”ผลิตอักษรเบรลล์”ช่วยผู้พิการสายตา