สถิติอาชญากรรมปี59 รับแจ้งลดลง4กลุ่ม พยากรณ์ปี60เศรษฐกิจดิ่งลง ลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ฉ้อโกงพุ่ง

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) กองสารนิเทศ ตร. เผยแพร่รายงานการรวบรวมข้อมูลสถานภาพอาชญากรรม คดีอาญา 4 กลุ่ม ประจำเดือนของแต่ละกองบัญชาการ (บช.) และได้รวบรวมเป็นข้อมูลสถิติอาชญากรรมในรอบ 12 เดือนของปีงบประมาณ 2559 สรุปผลการวิเคราะห์และนำเสนอถึงแนวโน้มของอาชญากรรมที่จะเกิดขึ้นในห้วงต่อไป ดังนี้ 1.ความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ ในภาพรวมรับแจ้ง 23,012 คดี จับกุมได้ 16,770 คดี เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมารับแจ้งลดลง 3,134 คดี พื้นที่ที่รับแจ้งสูงสุดคือ บช.น. รองลงมาคือ บช.ภ.3 ฐานความผิดฆ่าผู้อื่น (คดีอุกฉกรรจ์), พยายามฆ่า และทำร้ายร่างกาย สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการทะเลาะวิวาทและเมาสุรา

2.ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ในภาพรวมรับแจ้ง 67,745 คดี จับกุมได้ 35,044 คดี เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมารับแจ้งลดลง 9,868 คดี ฐานความผิดที่มีการรับแจ้งมากที่สุดคือลักทรัพย์ พื้นที่ที่รับแจ้งสูงสุดคือ บช.น. รองลงมาคือ บช.ภ.1 มีคดีที่น่าสนใจคือ คดีลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในช่วงบ่าย (เวลา 12.01-18.00 น.) คดีชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในช่วงดึก (เวลา 00.01-06.00 น.) สถานที่เกิดเหตุส่วนใหญ่เป็นพื้นที่สาธารณะ ถนน ตรอก ซอย และคดีโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในช่วงค่ำ (เวลา 18.01-24.00 น.) สถานที่ที่มีการโจรกรรมมากที่สุดคือ ถนน ตรอก ซอย เคหสถาน และอาคารลานจอดรถ

3.ความผิดพิเศษ ในภาพรวมรับแจ้ง 22,621 คดี จับกุมได้ 10,435 คดี เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมารับแจ้งลดลง 6,741 คดี พื้นที่ที่รับแจ้งสูงสุดคือ บช.ภ.3 รองลงมาคือ บช.ภ.5 ฐานความผิดที่รับแจ้งมากที่สุดคือ พ.ร.บ.ป่าไม้ รองลงมาคือ พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า และ 4.คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย ภาพรวมจับกุมได้ 434,201 คดี เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมารับแจ้งลดลง 52,337 คดี พื้นที่ที่จับกุมสูงสุดคือ บช.ภ.8 รองลงมาคือ บช.ภ.2 และ บช.น.

“สำหรับสถานภาพคดีอาญาในภาพรวม ปรากฏว่าฐานความผิดทั้ง 4 กลุ่มรับแจ้งลดลงเมื่อเปรียบเทียบจากปีก่อน จากการวิเคราะห์แนวโน้มการเกิดอาชญากรรม ในปีงบประมาณ 2560 คาดว่าสถานการณ์ที่อาจส่งผลต่อความผันผวนทางเศรษฐกิจ เช่น การว่างงาน รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย หนี้สิน ประกอบกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย และการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จะทำให้อาชญากรรมฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ โดยเฉพาะคดีชิงทรัพย์ ลักทรัพย์ ฉ้อโกง และยักยอกทรัพย์มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ตร.ได้คำนึงถึงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน จึงขอประชาสัมพันธ์ให้เพิ่มความระมัดระวังป้องกันทรัพย์สินต่างๆ และหากประสงค์แจ้งเบาะแสอาชญากรรมหรือต้องการขอความช่วยเหลือ สามารถแจ้งมายัง ตร. ผ่านสายด่วน 191 และ 1599 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง” ข้อมูลกองสารนิเทศระบุ

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image