เปิดข้อกำหนด ก.ตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจปีนี้ ‘บิ๊กตู่’ลงนามประกาศแล้ว

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการข้าราชการตำรวจ ได้ลงนามข้อกำหนด ก.ตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2566 แล้วเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคมที่ผ่านมา

ทั้งนี้ข้อกำหนดก.ตร.ดังกล่าวใช้เฉพาะการแต่งตั้งโยกย้ายปลายปีนี้เท่านั้น

สาระคือ เป็นไปตาม 1.พ.ร.บ.สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 มีเจตนารมณ์ให้ความสำคัญ การบริหารงานบุคคลเป็นไปตามระบบคุณธรรม ไม่ให้ผู้ใดใช้อำนาจโดยมิชอบ ครอบงำ หากฝ่าฝืนมีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจ(ก.พ.ค.ตร.)อีก มีบทบัญญัติให้ลงโทษอาญา

2.ต้องคุ้มครองตำรวจให้ได้รับความเป็นธรรม ผู้บังคับบัญชาใช้ดุลพินิจอย่างเป็นธรรม และองค์กรเกิดประโยชน์สูงสุด

Advertisement

3. การแต่งตั้งเลื่อนขึ้นและโยกย้าย เอากรณีที่เกิดขึ้นกับศาลปกครองมีคำพิพากษาตัดสิน การร้องทุกข์ฟังขึ้น มาพิจารณากำหนดไม่ให้เกิดขึ้นอีก

ทั้งนี้ในส่วนการแต่งตั้งเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น ยึด หลักคุณธรรมและหลักอาวุโส โดยระดับผู้ช่วยผบ.ตร.และรองผบ.ตร. เรียงตามลำดับอาวุโส 100% ,ระดับผบก.ถึงผบช. เรียงอาวุโสไม่น้อยกว่า 50% และระดับรองผบก.ลงมาเรียงอาวุโสจำนวนร้อยละ 33

และการย้ายสับเปลี่ยน หมุนเวียน ต้องยึด 1.หลักกฎหมาย กรณีย้ายนอกหน่วย ต้องสมัครใจเท่านั้น 2.กรณีสมัครใจก็ต้องสับเปลี่ยนหมุนเวียน โดยต้องคำนึงถึงการไม่กระทบตำแหน่งในหน่วย หรือไปเอาอาวุโส ไม่ให้หน่วยเสียตำแหน่ง เสนอให้ ผบ.ตร.ตั้ง รอง ผบ.ตร.(ฝ่ายบริหาร) และคณะกรรมการ พิจารณาคำร้องตำรวจตั้งแต่ รองผบก.ลงมา ทุกหน่วยทั่วประเทศ หากถูกย้ายข้ามหน่วย เลื่อนขั้นข้ามหน่วยโดยไม่สมัครใจ ขอกลับต้นสังกัดหรือภูมิลำเนา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ภายใต้หลักเกณฑ์ไม่กระทบตำแหน่งว่างหรือไปเอาอาวุโสในแต่ละหน่วย แล้วแจ้งให้ผู้มีอำนาจแต่งตั้งดำเนินการต่อไป

Advertisement

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image