นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจคัดเลือกผู้รับรางวัล’บุคคลต้นแบบ-ต้นกล้า’ เส้นทางสร้างสุขทางการเงินรับรางวัลผบ.ตร.

นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจคัดเลือกผู้รับรางวัลบุคคลต้นแบบและบุคคลต้นกล้า ในโครงการ Happy Money in Action เส้นทางสร้างสุขทางการเงิน รับรางวัลกับ ผบ.ตร. กันยายนนี้

นางสุมนา กิตติประภัสร์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ เป็นประธานในงานแสดงวิสัยทัศน์และสัมภาษณ์ผู้ที่เข้าคัดเลือกเพื่อรับรางวัลบุคคลต้นแบบและบุคคลต้นกล้าในโครงการ Happy Money in Action เส้นทางสร้างสุขทางการเงิน ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยมีนางณฐิกา ปิตะนีละบุตร กรรมการบริหารสมาคมแม่บ้านตำรวจ และที่ปรึกษาโครงการ Money management and Investment , พล.ต.ต.วิทยา สมานุหัตถ์ ผู้บังคับการกองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ นางพรรณวดี ลดาวัลย์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย , นายชยุต ปริญญาธนกุล วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมเป็นกรรมการตัดสินผู้อบรมที่แสดงวิสัยทัศน์ ทั้งที่อยู่ในห้องประชุมและออนไลน์ผ่านระบบซูม รวม 12 คน
โดยมีรายชื่อผู้เข้าร่วมแสดงวิสัยทัศน์ดังนี้
1. พ.ต.ท.หญิง ณัฐชาภรณ์ โพธิ์ทอง รอง ผกก.บศ.ศฝร.ภ.2
2. ร.ต.อ.หญิง วาสนา ไชยชนะ ผบ.มว.(สบ1) ปค.ศฝร.ภ.2
3. ส.ต.ท.หญิง ธณัฐชา ศิริอนันต์ ผบ.หมู่ กก.บริการคนต่างด้าว บก.ตม.6
4. ส.ต.ท.อาคม เตางาม ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก.บช.ศ.
5. พ.ต.ท.หญิง วันดี พันมะกรูดทอง สว.กก.ตชด.43
6. ร.ต.ต.หญิง ดอกอ้อ ปัญจะเภรี รอง สว.(สส.) กก.ตชด.42
7. ด.ต.กิตติเทพ เทพรักษ์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.ทุ่งลุง จว.สงขลา
8. ด.ต.พิเชษฐ์ ศรีเสน ผบ.หมู่ กก.สืบสวน ภ.จว.อุดรธานี
9.จ.ส.ต.หญิง สุธาสินี อิ่มทรัพย์ ผบ.หมู่ พศ.ศบศ.รร.นรต.
10. ส.ต.อ.ปิยะพนธ์ ดวงพัฒน์ ผบ.หมู่ กก.ตชด.33
11. ส.ต.ท.หญิง นงค์เยาว์ วิภาทิน ผบ.หมู่(อก.)กก.10บก.รน.บช.ก.
12. พ.ต.ท.หญิง ทัศนีย์ เชยชมศรี สว.ฝอ.อต.

หลังจากที่มีการพิจารณาตัดสินแล้วจะมีการมอบรางวัลในวันที่ 13 กันยายนนี้ โดยได้รับเกียรติจากพล.ต.อ. ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล

Advertisement

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image