จับตาวาระ ก.ตร.แต่งตั้ง ‘ผบ.ตร.’สะพัดส่อเลื่อน ตั้ง ‘พล.ต.อ.รอย’ นั่งรักษาการ ผบ.ตร.

จับตาวาระ ก.ตร.แต่งตั้ง ‘ผบ.ตร.’สะพัดส่อเลื่อน ตั้ง ‘พล.ต.อ.รอย ‘ นั่งรักษาการ ผบ.ตร.

พรุ่งนี้ 27 ก.ย.นี้  เป็นอีกวันที่แวดวงสีกากีต้องจับตา เพราะจะมีการประชุม ก.ตร. โดยจะมีวาระสำคัญการพิจารณา ผู้ที่เหมาะสมดำรงตำแหน่ง“ผบ.ตร.”คนที่ 14   ในเวลา 14.00 น. โดย มี นายเศรษฐา ทวีสิน” นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จะเป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ครั้งที่ 10/2566 ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน

ทั้งนี้ระเบียบวาระการประชุมก.ตร.ในวันพรุ่งนี้นี่น จะมี 5 วาระ โดยวาระการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งผบ.ตร.นั้นจะเป็นวาระที่ 4  เรื่องที่เสนอพิจารณาลำดับที่ 66 

อย่างไรก็ตาม มีกระแสข่าวว่า การพิจารณาวาะแต่งตั้ง ตำแหน่ง ผบ.ตร.นั้น นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานที่ประชุม จะมีการเสนอให้ประชุมก.ตร.เลื่อนการพิจารณาแต่งตั้ง ผบ.ตร. ไปก่อนเพื่อรอผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบ.ตร. ที่นายกฯได้แต่งตั้งคณะกรรมการ มาตรวจสอบข้อเท็จจริง ประกอบด้วย

Advertisement
  1. ฉัตรชัย พรหมเลิศ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการ
  2. ชาติพงษ์ จีระพันธุ อดีตรองอัยการสูงสุด กรรมการ
  3. พล.ต.อ. วินัย ทองสอง อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กรรมการและเลขานุการ

และให้พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์  รองผบ.ตร. ที่มีอาวุโส ลำดับที่ 1 รักษาผบ.ตร. 

สำหรับรองผบ.ตร.ที่เป็นแคนดิเดต ผบ.ตร. ประกอบด้วย

พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์
พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์

อาวุโส ลำดับที่ 1 “บิ๊กรอย” พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์  นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 24 และนักเรียนนายร้อยตำรวจ (นรต.) รุ่นที่ 40
เกษียณอายุราชการ ในปี 2567

อาวุโส ลำดับที่ 2
“บิ๊กโจ๊ก” พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล

นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 31 และจบปริญญาตรีโรงเรียนนายร้อยตำรวจ (นรต.) รุ่น 47
เกษียณอายุราชการ ปี 2574

พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล
พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล

อาวุโส ลำดับที่ 3
“บิ๊กต่าย” พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์

นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 25 และปริญญาตรีจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ(นรต.) รุ่น 41
เกษียณอายุราชการ ในปี 2569

พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์
พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์

อาวุโส ลำดับที่ 4
“บิ๊กต่อ” พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล

จบระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นสิงห์แดง รุ่นที่ 38
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ก่อนเข้ารับราชการตำรวจ เคยทำงานเป็นพนักงานในบริษัท น้ำมันคาลเท็กซ์ อยู่ได้ 7 ปี
สมัครรับราชการตำรวจ โดยเข้าอบรมหลักสูตรการฝึกอบรม ผู้มีคุณวุฒิทางด้านนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร (กอต.) รุ่นที่ 4

พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล
พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image