พล.ต.อ.เอก 1 เสียง ก.ตร.เผย นายกฯปลื้ม ตำรวจอาวุโสผงาดขึ้นเก้าอี้เกรดเอ ไร้เสียงยี้จากสื่อ

พล.ต.อ.เอก 1 เสียง ก.ตร.เผย นายกฯปลื้ม ตำรวจอาวุโสผงาดขึ้นเก้าอี้เกรดเอ ไร้เสียงยี้จากสื่อ

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิจากการเลือกตั้ง ระบุทางเฟซบุ๊กถึงการประชุม ก.ตร.ครั้งที่ 11/2566 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคมที่ผ่านมา โดย นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ร่วมเป็นประธาน ร่วมกับ พล.ต.อ. ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบ.ตร. และ ก.ตร. ทั้งนี้ มีการแต่งตั้งนายตำรวจระดับรอง ผบ.ตร. ผู้ช่วย ผบ.ตร. และ ผบช. รวมทั้งหมด 38 ตำแหน่ง ตามบัญชีรายชื่อข้าราชการตำรวจที่ได้รับความเห็นชอบตามมติ ก.ตร. ครั้งที่ 11/2566 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566

พล.ต.อ.เอกระบุว่า เมื่อวาน (16 ต.ค.2566) มีการประชุม ก.ตร.ครั้งที่ 11/2566 ณ ห้องประชุมศรียานนท์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ท่านนายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน เป็นประธานในการประชุม วาระสำคัญคือการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจตั้งแต่ ผบช.ไปจนถึง รอง ผบ.ตร.

Advertisement

การประชุมมีการนำเสนอรายชื่อผู้สมควรที่จะได้รับการแต่งตั้งเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น แสดงคุณสมบัติ อาวุโส และความรู้ ความสามารถเรียงตามลำดับทุกนาย ท่านนายกรัฐมนตรีประธานในที่ประชุมเปิดโอกาสให้ ก.ตร.ทุกท่านสอบถามและอภิปรายแสดงความคิดเห็นและมีมติเป็นรายๆ ไป

การพิจารณาระดับ ผบช.เลื่อนขึ้นเป็น ผู้ช่วย ผบ.ตร. 6 นาย และผู้ช่วย ผบ.ตร.เลื่อนขึ้นเป็น รอง ผบ.ตร. 3 นาย ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้งเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นเรียงตามลำดับอาวุโสทุกตำแหน่ง
การพิจารณาระดับ ผบช.(พล.ต.ท.) ตำแหน่งว่าง 18 ตำแหน่ง มีผู้มีคุณสมบัติ ดำรงตำแหน่ง รอง ผบช.ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไปจนถึง 7 ปี จำนวน 76 นาย

ทึ่ประชุมมีมติแต่งตั้ง ผบช.โดยผู้ดำรงตำแหน่ง รอง ผบช. 4-7 ปี เลื่อนขึ้น จำนวน 15 นาย ผู้ดำรงตำแหน่ง รอง ผบช. 2-3 ปี เลื่อนขึ้น จำนวน 3 นาย

อีกทั้งที่ประชุมยังได้มีมติแต่งตั้งโยกย้ายในระดับตำแหน่ง ผบช.สับเปลี่ยนหมุนเวียนอีกหลายราย

สรุปภาพรวมของการแต่งตั้งระดับ ผบช.ผู้ได้รับการแต่งตั้งเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น มีสัดส่วนมาจากกลุ่มผู้อาวุโสจำนวนมาก

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่ง ผบช.หน่วยสำคัญ อทิ ผบช.น.ผบช.ภ.1-9 เป็นผู้มีอาวุโส และความรู้ความสามารถ เหมาะสมทุกนาย

พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบ.ตร. ได้ดำเนินการตามที่ให้คำมั่นสัญญาไว้ว่าจะพิจารณาดำเนินการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจทุกระดับให้เป็นธรรมที่สุด

ต่อมาสื่อต่างๆ ได้เผยผลการประชุมและมีเสียงสะท้อนชื่นชมการแต่งตั้งครั้งนี้ เช่น ตำรวจอาวุโสผงาดเกรดเอ นายกฯเศรษฐาปลื้ม ก.ตร. ชมจัดโผวางคนได้ดีที่สุด ไม่มีเสียงยี้จากสื่อและแวดวงตำรวจด้วยกัน

ผมได้เสนอที่ประชุม ก.ตร.ขอให้ ผบ.ตร.ได้โปรดกำชับ ผบช.ที่ได้รับการคัดเลือกแต่งตั้งใหม่ทุกท่าน ไปดำเนินการคัดเลือกแต่งตั้ง ระดับ ผบก.เลื่อนสูงขึ้นเป็น รอง ผบช.และ รอง ผบก.เลื่อนสูงขึ้นเป็น ผบก.ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ตามกฎหมายและข้อกำหนด ก.ตร.โดยเคร่งครัด โดยนัดหมายประชุม ก.ตร.วันที่ 31 ต.ค.นี้

ทุกก้าวย่างในเรื่องการบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรม มิให้ผู้ใดใช้อำนาจ หรือกระทำการโดยมิชอบ เพื่อให้ตำรวจได้รับความเป็นธรรมในการแต่งตั้งโยกย้าย ปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระ ไม่ตกอยู่ใต้อาณัติของบุคคลใด อันเป็นผลพวงจากการปฎิรูปตำรวจได้เริ่มขึ้นอย่างเป็นลำดับแล้วครับ

#กู้คืนศักดิ์ศรีตำรวจดีของประชาชน
#กตรผู้ทรงคุณวุฒิ
#ตำรวจ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image