คุมประพฤติคดีเมาขับวันแรก 515 คดี เพิ่มจากปีที่แล้ว 58% ‘สมุทรปราการ’ ยืน 1

แฟ้มภาพ

คุมประพฤติคดีเมาขับวันแรก 515 คดี เพิ่มจากปีที่แล้ว 58%

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุมประพฤติ เปิดเผยถึงสถิติคดีที่ศาลสั่งคุมความประพฤติวันที่ 29 ธันวาคม 2566 วันแรกของการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 มีคดีทั้งสิ้น 542 คดี เป็นคดีขับรถขณะเมาสุรา 515 คดี คิดเป็นร้อยละ 95.02 คดีขับรถประมาท 1 คดี คิดเป็นร้อยละ 0.18 และคดีขับเสพ 26 คดี คิดเป็นร้อยละ 4.8

นายเรืองศักดิ์ระบุว่า เมื่อเปรียบเทียบคดีขับรถขณะเมาสุราปีใหม่ 2566 มีจำนวน 214 คดี กับปีใหม่ 2567 จำนวน 515 คดี พบว่า เพิ่มขึ้น 301 คดี คิดเป็นร้อยละ 58 สำหรับจังหวัดที่มีสถิติคดีขับรถขณะเมาสุราสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ สมุทรปราการ 78 คดี กรุงเทพมหานคร 69 คดี และนนทบุรี 53 คดี

Advertisement

อธิบดีกรมคุมประพฤติเน้นย้ำมาตรการเข้มสำหรับผู้กระทำผิดคดีขับรถขณะเมาสุรา กรมคุมประพฤติจะดำเนินการคัดกรองตามแบบประเมินพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หากพบว่ามีความเสี่ยงสูงจากการติดสุราจะส่งบำบัดรักษาตามสถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

นอกจากนี้ สำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศยังได้จัดกิจกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการประชาชน ณ จุดบริการประชาชน ด่านตรวจค้น และด่านชุมชน จำนวน 108 จุด โดยมีอาสาสมัครคุมประพฤติ เครือข่ายยุติธรรมชุมชน ผู้ถูกคุมความประพฤติ ประชาชน และภาคีเครือข่าย จำนวนทั้งสิ้น 834 คนเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ตลอดจนทำงานบริการสังคมโดยการตรวจเยี่ยมด่านบริการประชาชนต่างๆ แจกน้ำดื่ม ให้คำแนะนำในการเดินทาง และอำนวยความสะดวกการจราจรทางถนน เพื่อให้ประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image