ผบ.ตร.ยัน พล.ต.อ.รอย ได้รับเลือกดำรงตำแหน่งเลขา สมช.เพราะความสามารถเหมาะสม

ผบ.ตร.ยัน พล.ต.อ.รอย ได้รับเลือกดำรงตำแหน่งเลขา สมช.เพราะความสามารถเหมาะสม ตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินขั้นตอนทางเอกสาร

เมื่อวันที่ 8 มกราคม ที่อาคารศูนย์ฝึกอบรมและสวัสดิการตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงกรณี ที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ มีหนังสือขอรับโอน พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไปดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) นั้น เนื่องจากเห็นว่า พล.ต.อ.รอย มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับตำแหน่ง โดยขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการทางเอกสารของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อทำหนังสือตอบรับไปยัง สมช.

สำหรับกรณีดังกล่าว นายแพทย์พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้ลงนามในหนังสือด่วนที่สุด ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2566 ไปยังผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เรื่องการขอรับโอน พล.ต.อ.รอย ไปดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เหมาะสม

โดยนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ได้เห็นชอบให้ดำเนินการขอรับโอนแล้ว ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็นต้นไป

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image