ระดับผอ.ศูนย์ไร้ที่พึ่งฯ-จนท.เอี่ยวทุจริตกว่า 180 คน บอร์ดป.ป.ท.ตั้งอนุไต่สวนแล้ว 41จว.

เมื่อวันที่ 27 เม.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ(ป.ป.ท) ได้สรุปผล การดำเนินการกรณีทุจริตการเบิกจ่ายงบประมาณของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง นิคมสร้างตนเอง ศูนย์ประสานงานหมู่บ้านสหกรณ์ฯ เมื่อวันที่ 26 เม.ย.ที่ผ่านมา โดยระบุว่า คณะกรรมการป.ป.ท.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนฯศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 41 จังหวัด นิคมสร้างตนเอง 1 แห่งและศูนย์ประสานงานหมู่บ้านสหกรณ์ฯ 1 แห่ง ทั้งนี้ พบว่ามีผู้ถูกตั้งข้อกล่าวหา ระดับผอ.ศูนย์คนไร้ที่พึ่ง 42 คน ระดับผอ.นิคมสร้างตนเอง 1 แห่ง ระดับผอ.ศูนย์ประสานงาน 1แห่ง ระดับเจ้าหน้าที่และผู้สนับสนุน 145 คน รวมทั้ง 189 คน นอกจากนี้คณะกรรมการป.ป.ท.ยังมีมติให้รับสำนวนคดีไว้ไต่สวนข้อเท็จจริง 8 เรื่อง ประกอบด้วย จ.ยะลา พัทลุง เลยมุกดาหาร สกลนคร มหาสารคาม ร้อยเอ็ดและชลบุรี และอยู่ระหว่างแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการป.ป.ท.อีก 19 จังหวัด คือ สระแก้ว ปทุมธานี ราชบุรี นครปฐม อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ยโสธร สมุทรปราการ พังงา นราธิวาส อุดรธานี นครราชสีมา หนองบัวลำภู ลำพูน ตาก อุทัยธานี เพชรบูรณ์ ระยอง และพะเยา

รายงานข่าวแจ้งว่าคณะกรรมการป.ป.ท.ได้กำหนดแนวทางพิจารณาโดยระบุว่า สำหรับแนวทางการพิจารณาตั้งอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ท. จะพิจารณาว่าจะตั้งอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงเพื่อนำไปสู่การชี้มูลความผิดเจ้าหน้าที่ผู้ใดนั้น คณะกรรมการ ป.ป.ท. จะพิจารณาถึงพฤติกรรมและการกระทำของบุคคลที่พนักงาน ป.ป.ท. ชุดแสวงหาข้อเท็จจริงเสนอรายชื่อขึ้นมาเป็นรายบุคคลอย่างรอบคอบ ส่วนกรณีเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ หรือ นิคมฯ บางคนที่ต้องทำหน้าที่ต่างๆ ตามสายงาน เช่น การสำรวจคุณสมบัติผู้ยากไร้ การตรวจสอบที่อยู่อาศัย การรับรองคุณสมบัติผู้ยากไร้ การจ่ายเงินสงเคราะห์ ฯลฯ ก็จะมีการตรวจสอบซักถามเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท.ชุดแสวงหาข้อเท็จจริงเพื่อทราบพฤติการณ์เป็นรายบุคคลอย่างละเอียด ทั้งนี้เพื่อความเป็นธรรมกับผู้ที่จะถูกกล่าวหา อย่างไรก็ตาม แม้บางคนคณะกรรมการฯ ยังไม่มีคำสั่งให้ไต่สวนขณะนี้ก็ตาม แต่ถ้าหากการแสวงหาข้อเท็จจริงและการรวบรวมพยานหลักฐานต่อมาพบว่า ผู้ใดมีส่วนกระทำความผิดก็จะมีการตั้งอนุกรรมการไต่สวนเพิ่มเติมในภายหลังได้

รายงานข่าวยังระบุว่า สำหรับผู้ที่ถูกตั้งอนุกรรมการไต่สวนดังกล่าว ขณะนี้ยังไม่ถือว่าเป็นผู้กระทำผิด แต่ถือได้ว่ามีมูลเพียงพอที่จะกล่าวหาและเพื่อนำไปสู่การไต่สวนข้อเท็จจริงเพื่อชี้มูลความผิดทางอาญาและวินัย หรือยุติเรื่องที่ถูกกล่าวหาต่อไป ซึ่งในขั้นตอนการไต่สวนฯยังจะต้องมีการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมอีก รวมทั้งต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาแก้ข้อกล่าวหา ต่อเมื่อปรากฏพยานหลักฐานเพียงพอ คณะ กรรมการปปท.จึงจะชี้มูลว่าเจ้าหน้าที่รัฐผู้นั้นหรือผู้สนับสนุนซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่มีสถานะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐกระทำผิดอาญาในความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในฐานความผิดใด และสำนวนการไต่สวนชี้มูลจะถูกส่งให้พนักงานอัยการฟ้องต่อศาลทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมทั้งส่งเรื่องแจ้งผู้บังคับบัญชาดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง คือ ไล่ออกหรือปลดออกต่อไปด้วย


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากทั้งหมด 76 จังหวัด เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. 15 ชุด ลงตรวจสอบขณะนี้มี 60 จังหวัด พบการทุจริตงบศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ประกอบด้วย จำนวน 60 จังหวัด ประกอบด้วย เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ตาก พะเยา น่าน พิจิตร ลำพูน ลำปาง กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ พิษณุโลก ขอนแก่น บึงกาฬ หนองคาย หนองบัวลำพู ศรีสะเกษ สกลนคร สระบุรี อุดรธานี อำนาจเจริญ มหาสารคาม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด นครราชสีมา นครพนม กาฬสินธ์ ยโสธร อุบลราชธานี สุรินทร์ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สระแก้ว อุทัยธานี อยุธยา อ่างทอง ลพบุรี ราชบุรี นครปฐม ปทุมธานี สมุทรสงคราม สมุทรปราการ ระยอง จันทบุรี ตราด ระนอง สุราษฎร์ธานี กระบี่ ยะลา ตรัง พัทลุง ชุมพร สงขลา นราธิวาส สตูล พังงา
ภูเก็ต ปัตตานี เลย และชลบุรี

ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า คณะกรรมการป.ป.ท. ได้อนุมัติไต่สวนทุจริตงบศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งรวม 41 จังหวัด แบ่งเป็นช่วงก่อนวันที่ 5 เมษายน 2561 จำนวน 17 จังหวัด 1. จังหวัดขอนแก่น 2. จังหวัดเชียงใหม่ 3. จังหวัดบึงกาฬ 4. จังหวัดหนองคาย 5. จังหวัดน่าน 6. จังหวัดสุราษฎร์ธานี 7. จังหวัดตราด 8. จังหวัดเชียงราย 9. จังหวัดอุบลราชธานี 10. จังหวัดตรัง 11. จังหวัดกระบี่ 12. จังหวัดบุรีรัมย์ 13. จังหวัดสุรินทร์ 14. จังหวัดอานาจเจริญ 15. จังหวัดกาฬสินธุ์ 16. จังหวัดนครพนม 17. จังหวัดชัยภูมิ วันที่ 5 เมษายน 2561 จำนวน 16 จังหวัด ประกอบด้วย 1.จังหวัดปัตตานี 2.จังหวัดสตูล 3. จังหวัดสงขลา 4. จังหวัดชุมพร 5. จังหวัดภูเก็ต 6. จังหวัดระนอง 7. จังหวัดแม่ฮ่องสอน 8. จังหวัดลำปาง 9. จังหวัดพิษณุโลก 10. จังหวัดพิจิตร 11. จังหวัดกำแพงเพชร 12. จังหวัดจันทบุรี 13. จังหวัดสระบุรี 14. จังหวัดลพบุรี 15. จังหวัดสมุทรสงคราม 16. จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 26 เมษายน จำนวน 8 จังหวัด 1. จังหวัดยะลา 2. จังหวัดพัทลุง 3.จังหวัดเลย 4. จังหวัดมุกดาหาร5.จังหวัดสกลนคร 6.จังหวัดมหาสารคาม 7.จังหวัดร้อยเอ็ด 8.จังหวัดชลบุรี