เหยี่ยวถลาลม : กองทัพและแม่ทัพ

การกำหนดศัตรู กำหนดเป้าหมาย กำหนดพื้นที่ กำหนดรูปแบบ กำหนดยุทธวิธีการทำลาย ปั่นหัว ข่มขวัญ ทำให้หวาดกลัว แบ่งแยกแล้วแยกโจมตีทีละส่วน ใช้กำลังส่วนมากเข้าบดขยี้ส่วนน้อย กลยุทธ์เพื่อชัยชนะทั้งหมดมีอยู่ใน “ตำราพิชัยสงคราม”

การศึกสงครามเป็นเรื่องสำคัญมาตั้งแต่ครั้งโบราณ เพราะเกี่ยวพันกับการดำรงอยู่การสูญสิ้นของรัฐ และชีวิตของผู้คน

ความรู้จากตำรับตำราพิชัยสงครามแต่เดิมนั้นเหมาะใช้กับ “การสงคราม” แต่ปัจจุบันถูกนำไปใช้อย่างกว้างขวาง แม้กระทั่งทางธุรกิจก็ไปปรับปรุงพลิกแพลงใช้ดำเนินกลยุทธ์ทางการค้าเพื่อเอาชนะคู่แข่ง

ในเวทีการเมืองปัจจุบันก็ใช้ตำราพิชัยสงครามเอาชนะคู่แข่งขันทางการเมือง แต่ก็มี “กรอบ” คือเป็นการต่อสู้ระหว่างคนมือเปล่ากับมือเปล่า เป็นการต่อสู้ด้วยปาก ไม่ใช่ด้วยปืน เป็นการต่อสู้ด้วย นโยบาย ที่ชี้ชวนกันด้วยเหตุผล

ไม่ใช่บังคับขู่เข็ญให้เป็นไปตามทิศทางปลายกระบอกปืน !

ในส่วน “กองทัพ” หรืออาจจะมาในนามของ “ฝ่ายความมั่นคง” นั้นถ้าจะใช้ตำราพิชัยสงครามก็ต้องใช้กับคนชาติอื่นหรือประเทศอื่นที่มีพฤติการณ์หรือมีการก่อการที่เป็นภัยคุกคาม

ที่ไม่ได้ใช้พร่ำเพรื่อก็เพราะกองทัพ หมายถึง กำลังรบกับกำลังอาวุธ

กองทัพจึงไม่ใช้ “ศักยภาพ” ในการทำสงครามไปดำเนินการกับคนในประเทศของตัวเอง

ในความเป็นประเทศ ซึ่งมีอาณาเขต มีอธิปไตย มีประชาชน มีกฎหมายใช้บังคับนั้น “ประชาชน” จะเป็นศัตรูของกองทัพไม่ได้

กล่าวโดยตรรกะแล้ว ในโลกนี้ ต้องไม่มีกองทัพประเทศใดหรือแม่ทัพคนไหนที่จะใช้ “ตำราพิชัยสงคราม”    มาวางแผนตระเตรียมแผนทำลายประชาชน หรือพิชิตพรรคการเมืองของประชาชน

แม้แต่ในระบอบการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ อย่าง “กองทัพประชาชน” ของสาธารณรัฐประชาชนจีนก็ไม่ใช้วิชาความรู้และศักยภาพทางการทหารเพื่อเอาชนะ “พรรคคอมมิวนิสต์”

โลกพัฒนาไปจนสิ้นสงสัยแล้ว

ไม่ว่า ระบอบเสรีประชาธิปไตยหรือคอมมิวนิสต์ “กองทัพ” ย่อมอยู่ในบังคับบัญชาของรัฐบาลหรือคณะ        ผู้บริหารประเทศที่เป็น “พลเรือน”

ในแง่ของ “กองทัพ” ตำราพิชัยสงครามหรือความสามารถทางการทหารมีไว้ปกป้องชาติพันธุ์ ชุมชน ปกป้องอธิปไตยในดินแดน ปกป้องประเทศ หรือใช้รับมือกับศัตรูผู้รุกราน

ไม่มีแม่ทัพคนไหนที่จะใช้จัดการกับประชาชนและพรรคการเมืองในประเทศของตนเอง !?!!

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon