ผู้ว่าฯกทม. มอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ร่วมโครงการผลิตหนังสือเสียง เฉลิมพระเกียรติฯ

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรโครงการผลิตหนังสือเสียงสำหรับผู้พิการทางสายตา หรือผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้บริหารโรงเรียนวัดปุรณาวาส และมูลนิธิคนตาบอดไทย ที่สนับสนุนการผลิตหนังสือเสียง โดยมี นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สำนักการศึกษา และผู้รับเกียรติบัตร ร่วมพิธี ณ ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกทม. 2 ดินแดง

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการศึกษา ได้จัดทำโครงการการผลิตหนังสือเสียงสำหรับผู้พิการทางสายตา หรือผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อสนับสนุนพระราชปณิธานการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการทางสายตาหรือผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น โดยมีเป้าหมายในการผลิตหนังสือเสียงสำหรับผู้พิการทางสายตา หรือผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น เช่น ประเภทตำราเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงระดับปริญญาโท วรรณกรรม ความรู้ทั่วไป วิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ การเงิน การลงทุน เรื่องสั้น สารคดี การท่องเที่ยว ฯลฯ และกำหนดส่งมอบให้มูลนิธิคนตาบอดไทย ทั้งนี้ สำนักการศึกษา ได้คัดเลือก ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร และประชาชนทั่วไป ที่มีจิตอันเป็นสาธารณะร่วมเป็นจิตอาสาผลิตหนังสือเสียง รวมจำนวนทั้งสิ้น 200 คน สามารถผลิตหนังสือเสียงได้ 114 เล่ม

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การผลิตหนังสือเสียง เป็นการดำเนินการที่ต้องอาศัยผู้ที่มีความสามารถในการออกเสียงอักขระได้ถูกต้อง มีใจรักในการอ่าน ตลอดจนเข้าถึงอารมณ์ของเนื้อเรื่องและสื่อออกมาเพื่อให้ผู้บกพร่องทางสายตาได้มีความรู้สึกร่วม ทั้งนี้ขอขอบคุณและชื่นชมจิตอาสาทุกท่านที่ได้ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ในการผลิตหนังสือเสียงได้จำนวนถึง 114 เล่ม เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ครั้งแรก คือ 100 เล่ม อันจะเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กับผู้บกพร่องทางสายตา และร่วมกันขับเคลื่อนสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่ต่อผู้พิการทางสายตา สามารถนำไปสู่การสร้างแรงบันดาลใจในอนาคตได้

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้กรุงโตเกียวติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มทำสถิติ 366 ราย ประกาศเตือนระดับสูงสุดช่วงหยุดยาว
บทความถัดไปพช.พะเยา ร่วมกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีขับเคลื่อนงาน สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน จังหวัดพะเยา